|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

8.9.2008

Stöd till utveckling

MEDIA 2007 beviljar stöd till utveckling av dokumentär, animation, fiktion och interaktiva media. Interaktiva media har en separat ansökningsomgång, Call 25/2008. Deadline för enskilda projekt och slate funding och även för interactive media: 17.11.2008 och 17.4.2009.

Stöd till utveckling av enskilda projekt och Slate Funding (Call 24/2008)

ENSKILDA PROJEKT (SINGLE PROJECTS)

Produktionsbolaget kan söka stöd för utveckling av ett projekt med europeisk marknadspotential inom kategorierna fiktion minst 50 min, animation minst 25 min och dokumentär minst 25 min. För att kunna ansöka skall bolaget ha fått kommersiell distribution för minst ett verk sedan 1.1.2006. Distribution av t.e.x. Yle räcker som referens, även om produktionsbolaget tidigare erhållit stöd från Media Development.

Oberoende av kategori kan man ansöka om valfria belopp mellan 10 000 och 60 000 euro. Stödet är ett direkt stöd som inte behöver betalas tillbaka, och det utgör max 50 % av kostnaderna.

Deadline för enskilda projekt: 17.11.2008 och 17.4.2009.

SLATE FUNDING OCH SLATE FUNDING 2nd STAGE

Slate funding kan sökas för utveckling av 3-6 projekt för den europeiska marknaden. Kategorierna är desamma som för enskilda projekt, fiktion, animation och dokumentär. Kravet för att kunna ansöka om slate funding är att bolaget har sålt minst ett verk internationellt inom 5 år före ansökningsdatum. Man kan ansöka om belopp mellan 70 000 och 190 000 euro. Inga begränsningar finns längre för dokumentärslater, även de kan uppgå till 190 000 euro.

Stödet är ett direkt stöd som inte behöver betalas tillbaka, och det utgör max 50 % av kostnaderna. Slate funding 2nd stage kan sökas av bolag som redan erhållit slate funding under 2005, 2006, 2007 eller 2008 och som gått i produktion med minst ett av projekten i slaten. I övrigt, se Slate funding.

Deadline för Slate funding och Slate funding 2nd stage: 17.11.2008 och 17.4.2009.

STÖD TILL UTVECKLING AV INTERAKTIVA MEDIAPROJEKT (Call 25/2008)

Stödet till interaktiv media går till enskilda projekt, slate funding existerar inte här. Bolaget kan dock söka stöd till två project under samma ansökningsomgång, vilket inte är möjligt för fiktion, dokumentär eller animation. Stödet kan vara minst 10 000 och max 60 000 euro per projekt; för utveckling av spelkoncept och prototyper för konsoler max 100 000 euro. Man kan söka stöd till interaktiva media för internet, dator, mobiltelefonen, spelkonsoler etc. Även nya formatkonsept med starka narrativa element till digital television, internet och mobiltelefon kan få stöd. I alla fall måste projekten vara tänkta för kommersiell distribution. Bolaget skall ha slutförst minst ett interaktivt verk eller en animation på minst 24 minuter som har distribuerats mellan 1.1.2006 och tidpunkten för ansökan.

Stödet är ett direkt stöd som inte behöver betalas tillbaka, och det utgör max 50 % av kostnaderna.
Deadlines: 17.11.2008 och 17.4.2009.

Ansökningsblanketter finns här: http://www.mediadesk.fi/download/tuotyht.shtml

Tilläggsinfo även på Media Desken:
Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, förnamn.efternamn@ses.fi
Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, förnamn.efternamn@ses.fi

TillbakaTillbaka