|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

13.10.2008

Det selektiva stödet till distributörer/biografdistribution kan sökas nu!

Det selektiva stödet, ansökningsomgång 22/08, publicerades 1.10.2008. Reglerna för stödet är oförändrade sedan förra ansökningsomgång, även datumen för deadlines följer samma rytm som förut: 1.12.2008, 1.4.2009 och 1.7.2009.

Totalt delar Media ut 12 250 000 euro till distributörer av europeisk film. Av den totala summan riktas 40 % till filmer med en liten budget (en budget under 3 miljoner euro) och ca 60 % till filmer med en medelstor budget (3-15 miljoner euro). Filmer som har en budget som överstiger 15 miljoner euro faller utanför stöder. Man kan även få stöd till distribution av digitala kopior.

Det viktigaste kriteriet för att erhålla stöd är att man till hör en grupp (grouping) med minst 5 distributörer från Media-programmets medlemsländer som har kommit överens om att köpa filmen. Stödet riktas till filmens distributions- och marknadsföringskostnader. Medias stöd kan maximalt vara 50 % av kampanjens totalkostnader eller högst 150 000 euro per film. Stödet är ett direkt stöd som inte behöver betalas tillbaka.

Tilläggsinfo även på Media Desken:
Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, förnamn.efternamn@ses.fi
Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, förnamn.efternamn@ses.fi

TillbakaTillbaka