|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

9.12.2008

Stödet i2i Audiovisual för år 2009 är publicerat

i2i-stödet riktas till produktionsbolag som för att genomföra sina projekt har skulder för finansiering antingen till en bank eller annat finansiellt institut. Stödet skall underlätta för oberoende producenter att få tillgång till extern finansiering. Stödet kan också användas för att sänka kostnaderna på försäkringar i produktionsbudgeten.

Stödet kan användas på tre olika sätt:
Modul 1 - stöd till posten "försäkringar" i produktionsbudgeten för att sänka kostnaderna för försäkringar i samband med produktion av film och audiovisuella verk.
Modul 2 - stöd till posten "completion bond" eller "performance guarantee" i produktionsbudgeten. En sådan garanti är ofta viktig för banker och finansiella institut. Målet är att kunna sänka kostnaderna för en försäkring om visningsgaranti genom att subventionera försäkringsbolagets garantipremie.
Modul 3 - stöd till posten "lånekostnader" i produktionsbudgeten för att sänka kostnaderna för lån till produktion av ett verk.

Kommissionen kan bevilja mellan 5 000 och 50 000 euro per projekt. Kostnaderna som kan godkännas är högst 50% (av godkända kostnader) för de fem stora länderna och max 60 % för alla de övriga inklusive Finland. Produktionsbolaget kan presentera två projekt. Det maximala bidraget per produktionsbolag är 100 000 euro.

Projekt som finansierats med Media 2007 utvecklingsstöd (development) har större chans att få i2i-stöd.
Om projektet har erhållit TV-distributionsstöd, kan i2i-stöd inte sökas.

Stöd kan sökas för fiktion (minst 50 min), animation (minst 24 min) och dokumentär (minst 25 min).

Deadlines för Call for Proposal 28/2008 är: 2.2.2009 för projekt som startats, dvs. där kontrakt skrivits på, mellan 1 juli 2008 och 2. februari 2009 och 7.7.2009 för projekt där kontrakt skrivits på mellan 1 januari 2009 och 7 juli 2009.

Tilläggsinfo även på Media Desken:
Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, förnamn.efternamn@ses.fi
Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, förnamn.efternamn@ses.fi

TillbakaTillbaka