|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

9.6.2009

Media Training: Stöd till fortbildning kan sökas nu

Media 2007 stöder utbildningsinitiativ inom tre huvudområden; manusutveckling, management (projektutveckling, finansiering, marknadsföring, etc.) och nya teknologier. Stödet syftar också till att uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte mellan utbildningsinstitutioner, den professionella sektorn och bolag genom stöd till partnerskap och nätverk.

Ansökningsomgång Media Training 04/09 har en deadline, 7.8.2009. Stödet kan sökas till projekt som räcker högst 12 månader, med start tidigast 1.9.2009 och senast i slutet av juni 2010. Den totala budgeten för ansökningsomgången är 2,4 miljoner euro och stödet kan maximalt uppgå till 60 % av kostnaderna för projektet.

Stödet kan beviljas privata eller offentliga europeiska utbildningsinstitutioner, universitet och högskolor, produktions- eller distributionsbolag samt branschorganisationer. Tv-bolag kan inte vara huvudarrangörer, men de kan delta som partners i kursarrangemangen.

Arrangörer som ansöker om stöd skall i innehållet för den föreslagna fortbildningskursen företrädelsevis behandla något av de tre ämnesområdena; manusutveckling, management eller nya teknologier. Man kan dock få stöd för att arrangera kurser även för av-branchens distributörer, bokförare, jurister, marknadsförare etc. Utbildningsprojekten skall ha en stark europeisk dimension med majoriteten av deltagarna (och helst även föreläsarna) i kursen från ett land annat än det där arrangören är baserad. Stöd till projektkostnaderna kan beviljas till både kortare seminarier och workshops eller längre kurser, på plats eller i form av distansundervisning. Kursarrangören bör bevilja stipendier till minst 15 % av kursdeltagarna.

Tilläggsinfo även på Media Desken:
Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, förnamn.efternamn@ses.fi
Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, förnamn.efternamn@ses.fi

TillbakaTillbaka