|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

21.10.2010

Nya ansökningsomgångar hösten 2010

Media har publicerat flera ansökningsomgångar under en kort tid:

Call for proposals TV-distribution 20/2010

Tv-distributionsstödet är rätt oförändrat men i själva utvärderingen av projekten har man gjort vissa smärre förändringar i poängsättningen av projekten och tv-kanalerna. Första deadline är 15.11.2010, andra deadline 28.2.2011 och den tredje 20.6.2011.

Call for proposals 25/2010 utveckling av enskilda projekt, slate funding och 26/2010 utveckling av interaktiva projekt

Utecklingsstödets regler har inte förändrats sedan ifjol. Däremot är det en nyhet att man skall göra sin ansökan ONLINE. Första deadline för stödet är 29.11.2010 klockan 12.00 Bryssel time! Ansökningsblanketten finns på adressen http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/index_en.htm

Call for proposals 29/2010 stöd till teaterdistribution av europeisk film

Ansökningsomgången för distributörerna har 3 deadlines: 1.12.2010, 1.4.2011 och 1.7.2011. Stödets regler har i viss mån förändrats, nu kan man för första gången få stöd för Virtual Print Fee. Distributionsstödet kan, om så önskas sökas online, men då skall även en pappersversion postas till Bryssel.

Call for proposals 31/2010 Stöd till festivaler
Stödet till festivaler som visar europeisk film har publicerats. Reglerna är de samma som förr, och deadlines är som följer:
2.11.2010 för de festivaler som arrangeras mellan 1.5.-31.10.2011 och
30.4.2011 för de festivaler som arrangeras mellan 1.11.2011-30.4.2012.

Tilläggsinfo även på Media Desken:
Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, förnamn.efternamn@ses.fi
Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, förnamn.efternamn@ses.fi

TillbakaTillbaka