|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

23.6.2011

MEDIA MUNDUS ANSÖKNINGOMGÅNG för år 2012 är publicerad

EUs stödprogram Media Mundus, som strävar till att främja samarbetsprojekt mellan Europa och resten av världen, är igen aktuellt. Nu är ansökningsomgången för projekt som genomförs under år 2012 publicerad. Stödets deadline är 23.9.2011.

Media Mundus vill öka den europeiska av-branschens konkurrenskraft och göra konsumenternas utbud större och skapa kulturell mångfald. Stödet riktar sig till samarbetsprojekt, som involverar både europeiska och utomeuropeiska aktörer i olika delar av världen. Projektet skall ha minst tre partner, av vilka en skall vara utanför Europa. Den som koordinerar projektet skall alltid vara från Europa. Man kan söka stöd till filmskolor eller till fortbildning, till distribution och visningsverksamhet och till marknadstillträde. Projekten skall genomföras mellan 1.2.2012-31.3.2013. Budgeten för ansökningsomgången 2012 är 5 miljoner euro.

Tilläggsuppgifter: http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/funding/index_en.htm

Tilläggsuppgifter även av oss på Media Desken. I juli håller vi dock semester.

Tilläggsinformation:
Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, förnamn.efternamn@ses.fi
Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, förnamn.efternamn@ses.fi

TillbakaTillbaka