|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

10.8.2011

Kommissionen föreslår ett gemensamt tak för Media-programmet och kulturprogrammet

Det nuvarande Media-programmet pågår till slutet av år 2013. I våras var det mycket diskussion om Medias framtid, och om programmet kommer att fortsätta som ett självständigt stödprogram. Det ryktades också om stora nedskärningar i Medias budget. Under sommaren har kommissionen gjort en budgetplan för åren 2014-2020. I budgetplanen har utbildning, ungdom och kreativitet fått mera resurser för att öka sysselsättningen.

I kommissionens plan för åren 2014-2020 nämns också Media-programmets framtid:
"Det nya programmet "Kreativa Europa" omfattar de nuvarande programmen Kultur, Media-programmet och Media Mundus och kommer att stödja kulturella och kreativa sektorer. Programmet kommer att ha en budget på 1,6 miljarder euro (+37 %). Tonvikten kommer att läggas vid att hjälpa organisationer och företag som är verksamma i flera olika länder och som har en tydlig koppling till främjandet av kulturell och språklig mångfald."

Kommissionen kommer också att föreslå ett finansiellt instrument, som ska förvaltas av Europeiska investeringsbanken, för finansiering genom lån och eget kapital för kulturella och kreativa branscher.

Nästa steg är att kommissionen under hösten kommer att lägga fram detaljerade förslag för de nya programmen.

TillbakaTillbaka