|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

4.5.2012

Nytt stöd för nyskapande releasestrategier

Preparatory action "Circulation of films in the digital era"

Hösten 2011 godkände Europaparlamentet en budget på 2 miljoner euro till ett tillfälligt stöd för nytänkande lansering av europeisk film. Ansökningsomgången för stödet publicerades 30.3.2012. Stödet har följande målsättningar:

- Att öka spridningen av europeisk film inom EU
- Öka den globala publiken för europeisk film
- Informera branschen om förändringar som göra att releaseplattformar bättre kompletterar varandra.

Budgeten är 2 miljoner euro och man kan söka för max 70 procent av kostnaderna. Stödet kan sökas av grupper som består av distributörer, producenter, biografägare m. fl. men måste innefatta minst två säljagenter. Stödet ska användas till projekt som syftar till att prova nya releasestrategier, samt att i slutet av projektet redogöra för resultaten. Gruppen som söker är tänkt att fungera som en tankesmedja inom området och man räknar med att budgeten som allokerats ska räcka till 3 projekt. Deadline är 6 september 2012.

TillbakaTillbaka