|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

14.5.2012

Media har dokumenterat projekt som fått stöd i tre guider:

Festivaler, Media Mundus och Filmskolornas kursutbud

EACEA har gjort en sammanställning över alla filmfestivaler som erhåller Medias festivalstöd och en separat guide där man hittar alla projekt som beviljats Media Mundus -stöd. Vi har uppdaterat Media Mundus på våra hemsidor så, att projekten är uppdelade i fyra kategorier: training, marknader, crossover och distribution.

Media stöder fortbildning för professionella i branschen, men även europeiska filmskolor kan få stöd för internationella workshops, om flera filmskolor deltar. Finska skolor deltar i år som partners i ENGAGE 2012 (Aalto-universitetet ) och i Summer MEDIA Studio (Metropolia). Alla kurser som erhållit Media-stöd är för första gången samlade i en guide.

Under åren Media 2007 -programmet pågått har finska filmskolor varit med i totalt nio olika projekt, som har erhållit inalles
1 171 486 euro i Initial Training -stöd.

Här finns de engelskspråkiga guiderna:

Media Mundus 2012

European Film Festivals 2012

European University and Film School Networks

TillbakaTillbaka