|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

12.9.2012

Nya Media-resultat: festivalstödet och selektivt stöd till distributörer

Resultaten från festivalstödet (Call 29/2011), deadline nummer 2, har publicerats. Inalles 26 festivaler har erhållit stöd, och bland dem även en finsk festival, DocPoint - Helsingfors dokumentärfestival som fick 33 100 euro.

Även resultaten från det selektiva stödet till distributörer, ansökningsomgång 30/2011 och deadline 30.3.2012 har publicerats. Totalt beviljades stöd för 3,6 miljoner euro. I Finland erhöll fyra distributörer stöd: Future Film, Bio Rex Cinema, Filmkompaniet Alpha och FS Film. Totalt är stödsumman 63 500 euro. Alla resultat finns på adressen: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/results/index_en.htm.

Resultaten av Stöd till fortbildning (Continuous Training Call 05/2012) har också blivit offentliga. Inalles 52 europeiska arrangörer av fortbildning erhöll totalt 7,1 miljoner euro. Inga finländska kursarrangörer finns bland dem som erhöll stöd.

Vi gratulerar alla som beviljats stöd!

TillbakaTillbaka