|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

11.10.2012

TV-distributionsstödet är publicerat

Medias TV-distributionsstöd (Call for proposals 33/2012) till produktionsbola publicerades 5.10.2012. Stödet har två deadlines, 10.12.2012 och 3.6.2012.

Oberoende producenter kan söka stöd för produktion och distribution av TV-program. Programmets längd skall vara minst 50 minuter för fiktion, 25 minuter för dokumentärer och 24 minuter för animerade program. Ett produktionsbolag med ett TV-projekt som har 50 % av produktionskostnaderna säkrade och minst tre TV-kanaler involverade från olika länder i MEDIA-programmet fyller minimikraven för stödet. Inspelning får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in och projektet måste enligt Medias poängsystem kunna definieras som "europeiskt". Poängsystemet reformerades för ett år sedan så, att förutom antalet TV-kanaler - i praktiken antalet pre-buys, inverkar även projektets kvalitet, finansieringen, bolagets internationella track record, ev. avtal med sales agent osv. Regeln om att man kan ansöka om stöd tidigast 6 månader innan inspelningarna inleds slopades samtidigt.

Stödet är ett bidrag helt utan återbetalningsskyldighet och det kan uppgå till maximalt 12,5 % av totalbudgeten för fiktioner och animerade program och ända upp till 20 % för dokumentärer. Maxbelopp per projekt är 500 000 euro för fiktioner och 300 000 för dokumentärer. Ansökningsomgångens budget är 10,8 miljoner euro.

Nästa deadlines för TV-distribution (Call for proposal 33/2012) är 10.12.2012 och 3.6.2013.

Här finns guidelines och ansökningsblanketter: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/forms/index_en.htm

TillbakaTillbaka