|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

15.10.2012

Selektivt stöd till distributörer av biograffilm

Det selektiva stödet (Call for proposals 21/2012) till distributörer är publicerat. Filmerna är indelade i grupper enligt budget: Små filmer med en produktionsbudget på maximalt 3 miljoner euro. För att kunna erhålla stöd skall minst fem distributörer från olika Media-medlemsländer samarbeta kring filmen. Om gruppen består av minst 10 distributörer beviljas 2 bonuspoäng. Mellanstora filmer med en produktionsbudget på mellan 3-15 miljoner euro. Gruppen av distributörer skall bestå av minst sju stycken från olika Media-medlemsländer. Filmer med en produktionsbudget på över 15 miljoner euro faller utanför ramen för stödet.

Stödet på max. 150 000 euro kan användas för marknadsföring och lanseringskostnader. Medias stöd kan utgöra max. 50 % av kampanjens totala kostnader. Det selektiva stödet är ett direkt stöd som inte behöver betalas tillbaka.

Ansökningsomgången 21/2012 innehåller tre deadlines: 30.11.2012, 1.4.2013 och 1.7.2013 klockan 12 CET. Ansökningsförfarandet är online. Skicka inte in ansökningen i sista minuten!

Formuläret finns på adressen: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

Om ni har frågor kring stödet och ansökningen, kontakta gärna oss på Media Desken!

TillbakaTillbaka