|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

31.5.2013

Aktuellt sommaren 2013: Pilot Projects

Media vill underlätta övergången till digital teknik och uppmuntra initiativ som involverar nya medier genom stödprogrammet "Pilot projects". Pilotprojekt, Call for proposals 08/2013. Stödet till Pilotprojekt har fyra alternativa former:

1) Nyskapande digitala distributionsformer för audiovisuellt innehåll, till exempel via mobiltelefoner eller Internet
2) Stöd till öppna produktionsmiljöer för audiovisuellt innehåll
3) Stöd för att skapa webbaserade kommunikationslösningar för mindre biografer.
4) "Junction Media Portal"

Dessutom kan projekt som tidigare fått pilotprojekt-stöd kan ansöka om ytterligare bidrag. De projekt som beviljas bidrag ska ha en tydlig europeisk dimension både vad gäller innehåll och målgrupper och även europeiska samarbetspartners. Innehållet måste komma från eller vara riktat till minst fyra MEDIA-länder och innefatta minst tre språk. Målgruppen för stödet är bolag och organisationer från den audiovisuella industrin, samt från närliggande områden; exempelvis innehållsleverantörer (producenter, regissörer, säljagenter, distributörer), biografägare, tv-kanaler, marknadsexperter, rättighetsinnehavare, producenter av utrustning och tekniska integrerare. Deadline: 15.7. 2013.

Tilläggsinformation finns på adressen: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/new-technologies/pilot-projects/calls_en.htm

TillbakaTillbaka