|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

26.2.2015

Sök nu! Stöd för utveckling av dataspel har deadline 26.3.2015

Spelutveckare, vars bolag har tidigare erfarenhet har möjlighet att söka stöd från Kreativa Europa för utveckling av dataspel som är ämnade för kommersiell distribution.

Nytt för i år: Bolaget skall vara minst ett år gammalt.

Stödet kan vara max. 50 % av utvecklingskostnaderna. Observera, att guidelines nu innehåller en lista över spel som inte godkänns för stöd, såsom puzzle games, memory games, sports games, racing games, running games, rhythm/singing/dancing games, social games, quiz games, party games.

Stödet förutsätter att spelet har en narrativ komponent. Stödet är minst 10 000 euro och max 150 000 euro. Indelningen i koncept och utveckling har slopats, nu söker man stöd till utveckling av spelet.

Bolaget skall ha distribuerat ett spel kommersiellt mellan 1.1.2013 och dagen ansökan sänds in, för att kunna söka stöd. Även detta spel skall innehålla en narrativ komponent.

Stöd för utveckling av dataspel Call for proposals 06/2015 har deadline 26.3.2015.

Guidelines och nyttig läsning finns på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-support-for-development-european-video-games-2015_en

I alla frågor som gäller själva sökandet av stöden, kontakta oss:

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.mediadeskfinland.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka