|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

23.3.2015

Stöd till säljagenter 2015

MEDIA stöder europeiska säljagenter som arbetar långsiktigt med försäljning av europeisk film. Stödbeloppet används genom återinvestering i europeisk film.

Stödet kan sökas av europeiska säljagenter som under perioden 2010-2014 varit agent för minst åtta nya europeiska filmer, varav minst en producerad i ett annat land än det egna.

Agenten måste ha rättigheterna att sälja filmerna i minst 10 av de länder som deltar i Kreativa Europa MEDIA-delprogrammet. Agenten ska också ha sålt visningsrättigheterna till minst tre av filmerna, till minst tre länder som deltar i Kreativa Europa MEDIA-delprogrammet.

Uppfyller säljagenten dessa krav genereras 20 000 euro i en fond. Ytterligare medel kan genereras via försäljningar av europeiska biograftitlar och genom Kreativa Europa MEDIA-delprogrammets automatiska biografdistributionsstöd.

Den genererade stödsumman realiseras av säljagenten genom en återinvestering av motsvarande belopp i Minimum Guarantees (modul 1) eller marknadsföringskostnader för icke-nationella filmer (modul 2).

Stödet till säljagenter (Call for proposals 07/2015) har en deadline: 18.6.2015. Återinvesteringen av den summa som genereras genom stödet måste ske mellan 18.6.2015 och 1.3.2017.

(Återinvestering för den summa som genererats genom föregående call 21/2013 måste ske mellan 18.6.2014 och 1.3.2016.)

I alla frågor som gäller själva sökandet av stöden, kontakta oss:

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.mediadeskfinland.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka