|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

2.3.2016

Stöd till fortbildning kan sökas nu!

Detta stöd riktar sig främst till europeiska utbildningsinstanser eller branschaktörer som arrangerar fortbildningskurser för yrkesverksamma inom den audiovisuella industrin.

Innehållet för den föreslagna kursen skall behandla något av ämnesområdena nedan:
- Publikbyggande, marknadsföring, distribution och exploatering
- Management/producentkurser
- Projektutveckling och produktion
- Digitala utmaningar

Stödet ges till specialiserade fortbildningskurser för professionellt verksamma: Privata eller offentliga europeiska utbildningsinstitutioner, film- och TV-skolor, produktions- eller distributionsbolag samt branschorganisationer kan söka stödet.

Utbildningsprojekten skall ha en (tydlig) europeisk dimension och majoriteten av deltagarna (och helst även föreläsarna) i kursen ska vara från ett land annat än arrangörens hemland. För europeiska kurser kan stöd gå upp till 60 % av projektkostnaderna beviljas, till både kortare seminarier och workshops eller längre kurser, på plats eller i form av distansundervisning. Om kursen har en internationell dimension (utanför Europa) kan stödet uppgå till 80 % av kostnaderna. Maximalt 20 % av budgeten används på de internationella kurserna.

Utlysningen har en budget på totalt 7,3 miljoner euro och man söker stöd för två år, så 2017 publiceras ingen utlysning.

Deadline för stödet EACEA 06/2016 är 14.4.2016. Fortbildningen skall starta tidigast 1.9.2016 och senast 31.7.2017.

Se tilläggsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-training-eacea062016_en

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka