|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

21.3.2016

Stöd till integration av flyktingar

EU:s Kreativa Europa har utlyst ett stöd till sådana projekt, med vilka man kan underlätta flyktingars integration i samhället. Sista ansökningsdag är 28 april 2016.

Man kan söka finansiering till projekt som är samarbetsprojekt mellan kultur- och AV-brancherna samt branscher som stöder integration. Projekten skall främja flyktingars integration i samhället i Europa och ökaförståelsen för diversitet, för demokratiska värden och för växelverkan mellan olika kulturer.

Projekten som erhåller stöd kan starta tidigast i september 2015 och de kan räcka maximalt två år. Stödet har en budget på 1,6 miljoner euro, och man kan erhålla stöd på minst 100 000 euro och max. 200 000 euro. EU-stödets andel av projektets totala kostnader kan vara högst 80 %, den egna finansieringsandelen är 20 %.

Tilläggsinformation och stödets guidelines på engelska: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka