|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

4.5.2016

Stödet till säljagenter är publicerat

Stödet till säljagenter år 2016 är publicerat. Stödet kan sökas av europeiska säljagenter som under åren 2011-2015 har fungerat som agenter för minst åtta europeiska filmer. Minst en av filmerna skall ha producerats i ett annat land än säljagentens hemland. Säljagenten skall ha rättigheterna till att sälja filmen till minst 10 länder som är medlemmar i Kreativa Europa. Dessutom skall säljagenten ha sålt minst tre filmer till minst tre olika länder, som också de skall vara med i Kreativa Europa. Om säljagenten uppfyller dessa krav, kan företaget erhålla ett stöd på minst 20 000 euro. Tilläggsstödet räkas ut på basen av Medias Automatstöd.

Stödet till säljagenten skall investeras i:
Modul 1 - minimum guarantee-summor till nya europeiska, ej inhemska filmer
Modul 2 - marknadsföringskampanjer för nya europeiska, ej-inhemska filmer

Stödet (Call for proposals EACEA/01/2016) har en deadline, 15.6.2016 klockan 12 Bryssel tid.
Re-investment-ansökan skall göras senast 3.10.2017.

Stödet har en budget på 1,6 miljoner euro.

Tilläggsinformation om stödet, guidelines och blanketter finns på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2016_en

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka