|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

11.5.2016

Stöd till Online Distribution kan sökas nu!

Kreativa Europa vill främja marknadsföring och distribution av audiovisuella verk på plattformar utöver biografen och stötta uppkomsten av nya affärs- och distributionsmodeller.

Detta gör man genom att stödja onlinetjänster med hög andel europeiskt innehåll, skapandet av europeiska paket av filmer för leverans till onlinetjänster och innovativa lanseringskampanjer av europeisk film.

Stödet till online-tjänster är uppdelat i tre stödlinjer:

1. Stöd till VOD-tjänster
Leverantörer av VOD-tjänster kan söka stöd för drift eller upprättande av tjänst med hög andel europeiskt innehåll. Stödmottagare erbjuds ett treårigt partnerskap. Denna stödlinje är endast öppen för organisationer som har ett treårigt avtal sedan tidigare.

2. Stöd till skapande av onlineförberedda filmpaket
Man kan söka stöd för att sätta samman och leverera paket av europeiska filmer till VOD-tjänster. Filmerna i paketet ska ha bevisad kommersiellt potential. Paketen måste innehålla minst 20 filmer. Filmerna skall komma från minst fem länder, och de skall vara tillgängliga i minst fem länder.

3. Stöd till innovativa multiplattformreleaser
Detta stöd skall uppmuntra till innovativa multiplattformreleaser av europeiska filmer. Transparens är en nyckelfaktor och stödmottagare ska sträva efter att dela med sig av sina erfarenheter till branschen.

Deadline för ansökan är 21 juni 2016.

Mera information finns här: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-online-distribution-2016_en

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka