|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

2.1.2017

Automatiskt stöd till distributörer

Det automatiska stödet till distributörer av biograffilm har publicerats. Stödets storlek per biljett varierar bl a. beroende på produktionsland. Det automatiska stödets budget för år 2017 är 20,2 miljoner euro. Stödets deadline är 28.4.2017 kl. 12 CET.

Stödet har två skeden, "generation" och "reinvest". Under det andra skedet skall stödet investeras antingen i en europeisk samproduktion, i minimum guarantees eller i marknadsföringskostnader för europeisk film. Deadline för reinvestment är 1.8.2017.

Tilläggsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2017_en

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka