|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

15.5.2019

Nytt stöd till digital sammanlänkning

av kultur och audiovisuella innehåll

Kreativa Europas sektoröverskridande programområde har publicerat en ny utlysning "Bridging culture and audiovisual content through digital", EACEA 06/2019. Stöd ges till projekt med tre parter från tre olika länder inom Kreativa Europa med olika kompetens inom de kulturella och kreativa sektorerna, däribland den audiovisuella sektorn. Projektperioden är 18 mån från 1 januari 2020. Den totala budgeten för utlysningen är 1,75 miljoner euro och minsta belopp att ansöka om är 150 000 euro. Mellan 6 och 10 projekt kommer att få stöd. Resultatet av projektet ska presenteras i samband med en offentlig workshop där man bedömer effekten av initiativet.

Stöd ges till projekt som arbetar med:

Nya former av skapande mellan kulturella och kreativa sektorer (inklusive den audiovisuella sektorn) genom användandet av innovativa teknologier och då även virtual reality.

Eller:
Främjandet av innovativa sektorsövergripande strategier och verktyg för att underlätta tillgång, distribution, marknadsföring och/eller monetisering av kultur och kreativitet, inklusive kulturarv.

Sista ansökningsdatum är den 20 juni 2019 kl 12 Bryssel tid.

Tilläggsinformation: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital-eacea062019_en

Stödet är tänkt som en förstudie till inrättandet av ett Creative Innovation Lab där man kan testa nya och sektorsövergripande affärsmetoder för finansiering, distribution och monetisering. Den digitala revolutionen möjliggör skapandet av nya och innovativa konstnärliga verk men också innovativa sätt att presentera kulturarv. Stöd kan ges för projekt inom museo området, scenkonst och musik- och/eller kulturarvsområdet.

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka