|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

27.6.2019

De första resultaten år 2019 är publicerade

Resultatlistan för utvecklingsstöd, enskilt projekt, är publicerad. Produktionsbolag från 32 länder skickade in en ansökan, totalt 296 stycken. Media beviljade stöd till 66 projekt från 22 länder, totalt 2 655 000 euro. Ett bolag från Finland erhöll 50 000 euro för en tv-serie. Desken gratulerat!

Utvecklingsstöd, enskilt projekt (Call EACEA 22/2018), deadline 18.12.2018
Tekele Productions Oy: Transport 50 000

Här är hela resultatlistan: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/selection-results-support-for-development-audiovisual-content-single-project-2019-eacea222018-1st-deadline-18122018_en

Festivalstödet (Call EACEA 22 /2018)

Totalt 33 festivaler från 19 länder erhöll stöd. Två finska festivaler gjorde en ansökan, och båda lyckades: Love and Anarchy / Helsinki International Film Festival (63 000 €) och Sodankylän elokuvajuhlat / Midnight Sun Film Festival (46 000 €). Grattis bägge!

Hela resultatlistan: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-film-festivals-deadline-1_en

Stöd till distribution, automatisk (Call EACEA 05/2018
Cinemanse Oy 26 400 €
Oy Atlantic Film Finland Ab 8 033 €
Oy Cinema Mondo Ltd 40 992 €
Oy Nordisk Film Ab 19 415 €
SF Film Finland Oy 93 138 €
Totalt 187 978 €

Distributörerna i Europa anhöll om så stora mängder automatiskt distributionsstöd, att den totala budgeten på 19 miljoner euro inte räckte till, och alla stödsummor minskades med 25 %.

Hela resultatlistan finns här: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/distribution-automatic-support-2018_en

Resultaten ovan hänför sig till år 2018, och höjer den totala summan Media-stöd till Finland 2018 till 1 487 778 euro.

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka