|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

3.9.2019

Media-beslut i augusti 2019: Utvecklingsstöd

till spelbolag och Slate funding


I augusti publicerades mottagarna av Medias utvecklingsstöd till spelbolag. Totalt 14 länder erhöll stöd. Finland fick ett stöd: Muro Studios beviljades 59 000 euro till sitt spel "Doomblade". De flesta stöden gick till Tyskland (8), följt av Danmark (4) och Frankrike (3). Övriga länder erhöll 1-2 stöd. Vi på desken gratulerar!

Här är länken till hela beslutslistan: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_selected_projects_for_website_3.pdf

I augusti publicerades även namnen på de produktionsbolag som erhöll Medias utvecklingsstöd Slate funding. Det var ett bra år för Finland, som erhöll 3 stöd, totalt 457 000 euro. Slate funding innebär att bolaget söker utvecklingsstöd för 3-5 projekt. Totalt inkom 178 ansökningar, och Media delade ut 71 stöd med en budget på totalt 12,5 miljoner euro. Av projekten som erhöll stöd är 37 % tv-serier, 56 % siktar på biografdistribution och 7 % på digital distribution. Desken gratulerar alla finska stödmottagare!

Slate funding (Call for proposals EACEA 23/2018), deadline 20.2.2019
Gigglebug Entertainment Oy 170 000 €
It´s Alive Films 150 000 €
Napafilms Oy 137 000 €
Totalt 457 000 €

Hela beslutslistan: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eacea_23_2018_list_of_selected_projects.pdf

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka