|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

2.10.2019

Alla utlysningar för år 2020 är publicerade

Kreativa Europa / Media har publicerat alla nästa års utlysningar, totalt 12 stycken. Information om utlysningarna finns på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/

Utlysningar och deadlines för år 2020:

Utlysning Deadline
Utvecklingsstöd, enskilt projekt (Call EACEA 17/2019) 13.11.2019 och 12.5.2020
Utvecklingsstöd Slate Funding (Call EACEA 18/2019) 4.2.2020
Utvecklingsstöd dataspel (Call EACEA 19/2019) 12.2.2020
TV Programming (Call EACEA 20/2019) 28.11.2019 och 14.5.2020
Festivalstöd (Call EACEA 26/2019) 21.11.2019 och 23.4.2020
Biografdistribution Selektiv (Call EACEA 21/2019) 10.12.2019 och 16.6.2020
Sales Agent och Biografistribution Automatisk (Call EACEA 22/2019) 8.9.2020 och 29.10.2020
Promotion of European Audiovisual Works Online (Call EACEA 23/2019) 7.4.2020
Market Access (Call EACEA 27/2019) 6.2.2020
Stöd till filmkunnighet (Call EACEA 25/2019) 12.3.2020
Co-Production Funds (Call EACEA 29/2019) 15.1.2020
Cinema Networks (Call EACEA 24/2019) 28.5.2020
Stöd till fortbildning (Call EACEA 46/2018) Ingen utlysning 2020

Vi på desken informerar och hjälper gärna under arbetet med ansökningen. Ta kontakt!

Vad nytt år 2020?

Utlysningarna år 2020 är i huvudsak oförändrade. År 2021 startar det nya 7-åriga stödprogrammet och då blir det större förändringar i stöden. Följande utlysningar är i praktiken oförändrade nästa år: Utvecklingsstöd, enskilt projekt, Utvecklingsstöd Slate funding, Utvecklingsstöd till dataspel, Biografdistribution Selektiv, TV Programming och Cinema Networks.

Sales Agents och Biografdistribution Automatisk har slagits ihop i en och samma utlysning, med två olika "action lines".

Festivalstödet: Festivalen kan söka samma festivalstöd som tidigare år, eller så kan festivalen även söka ett stöd som förutsätter en grupp på minst tre festivaler. Gruppstödet är en pilot som ger en första vink om hur stödet kan se ut efter 2020.

En förändring som gäller alla ansökningar: Tidigare var deadline kl. 12 på dagen Brysseltid. Nu är deadline kl. 17 Brysseltid. (CET)

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka