|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

4.2.2020

Stöd till digital sammanlänkning av

kultur och audiovisuella innehåll

Kreativa Europas sektoröverskridande programområde har publicerat en ny utlysning Bridging culture and audiovisual content through digital, Call ID EACEA 28/2019. Stöd ges till projekt med tre parter från tre olika länder inom Kreativa Europa med olika kompetens inom de kulturella och kreativa sektorerna, däribland den audiovisuella sektorn. Projektperioden är 18 månader från 1.1.2021 till 30.6.2022. Den totala budgeten för utlysningen är 1,715 miljoner euro och minsta belopp att ansöka om är 300 000 euro. Resultatet av projektet ska presenteras i samband med en offentlig workshop där man bedömer effekten av initiativet.

Stöd ges till projekt som arbetar med:

Nya former av skapande mellan kulturella och kreativa sektorer (inklusive den audiovisuella sektorn) genom användandet av innovativa teknologier och då även virtual reality.

Eller:

Främjandet av innovativa sektorsövergripande strategier och verktyg för att underlätta tillgång, distribution, marknadsföring och/eller monetisering av kultur och kreativitet, inklusive kulturarv.

Sista ansökningsdatum är den 14 maj 2020 kl 17 Bryssel tid.

Tilläggsinformation: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka