|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

6.2.2020

Brexit och Kreativa Europa

Storbritannien lämnade Europeiska Unionen 31.1.2020, och är alltså inte längre ett medlemsland i EU. Storbritannien är trots detta fortfarande med i Kreativa Europa till och med slutet av år 2020. De bolag och andra aktörer från Storbritannien som vill söka stöd från programmet kan alltså fortfarande göra ansökningar under 2020, och de kan också vara partners i samartbetsprojekt.

Det formella meddelandet finns här: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/how-will-brexit-impact-creative-europe-programme_en

Den senaste listan på länder som är medlemmar i programmet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka