|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

19.5.2020

Utvecklingsstöd, enskilt projekt: Nu är resultatlistan publicerad

Nu är resultatet av utlysningen (Call EACEA 17/2019) Utvecklingsstöd, enskilt projekt, eller ”Single projects” klart. Totalt erhöll 64 projekt 2,7 miljoner euro. Stödets deadline var 13.11.2019. Hela 278 bolag från 32 länder sände in en ansökan. 23 % fick ett positivt svar. 54,4 % av stödet gick till länder med låg produktionskapacitet, och 45,6 % till något av de fem stora medlemsländerna, dvs Tyskland, Spanien, Italilen, Frankrike eller Storbritannien.

Finland erhöll ett stöd, till en animationsserie. Vi gratulerar Pyjama Films i Åbo som fick 60 000 euro för att utveckla Belzebubs!

Här finns hela beslutslistan: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-development-audiovisual-content-single-project-2020-deadline-1_en

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka