|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

1.9.2020

Slate funding till två bolag i Finland

Resultaten av utlysningen EACEA 18/2019 - Slate funding för året 2020 - är publicerade. Totalt erhöll 71 bolag från 21 europeiska länder ca 12,5 miljoner euro. Två bolag i Finland erhöll totalt 321 000 euro:

Oktober Oy, 151 000 euro
Ferly Agency Oy, 170 000 euro

Totalt inkom 176 ansökningar, av vilka 71 stycken (52,2 %) erhöll stöd. Totalt innehöll slate funding -ansökningarna 270 projekt: 66% fiktion, 21% dokumentär, 13% animation. Andelen TV-serier har kontinuerligt vuxit och var nu 31% av alla projekt.

Grattis till de finska mottagarna av stödet!

Hela resultatlistan finns här: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-development-audiovisual-content-slate-funding-2020_en

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka