|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

31.8.2021

Infomöte om samutveckling 9.9.


Media desken ordnar ett infomöte på Teams 9.9. kl 14-15.30. Vi bekantar ossa med det nya samutvecklingsstödet (European c-odevelopment). Du kan anmäla dig genom att skicka ett mejl till adressen media@ses.fi senast 8.9. Mötet genomförs på finska, men man kan ställa frågor på både svenska och engelska. Co-development-stödets deadline är 17.11.2021. Om du vill bekanta dig med stödet innan tillfället, kan du se komissionens infomöte här.

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3024 anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka