|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

NYHETER

24.1.2022

Kreativa Europas budget växer 2022


Eus kommission har 13.1.2022 antagit 2022 års arbetsprogram för Kreativa Europa som kommer att följas av årets ansökningsomgångar. Med en budget på cirka 385 miljoner euro, nästan 100 miljoner euro mer än för 2021, stärks stödet från Kreativa Europa till kreativ och kulturell verksamhet.

Delprogram Media är inriktat på den audiovisuella sektorn och där finns flera nyheter 2022. Stöd till utveckling av innovativa videospel och VR-upplevelser kommer att finansieras. En ny åtgärd med namnet Media 360 grader riktar sig till ledande branschforum med företag från hela värdekedjan i den audiovisuella sektorn. För stimulera till ännu mer innovation lanseras Media Market Gateway för lovande nya företag. Samarbetet mellan filmfestivaler kommer att stärkas genom nätverk.

Den sektorsövergripande delen kommer att öka finansieringen till laboratoriet för kreativ innovation för gemensamma innovationsprojekt som omfattar flera kreativa näringar och även bidra till det nya europeiska Bauhaus. Den kommer också att bredda stödet till nyhetsmedier genom ytterligare åtgärder för att främja mediefriheten.

Kreativa Europa omfattar även viktiga frågor som påverkar de kulturella och kreativa näringarna. Projekt som får finansiering från Media måste ha strategier för miljöanpassning, mångfald och jämn könsfördelning.

Nyligen lanserades vägledningen CulturEU för all EU-finansiering för de kulturella och kreativa näringarna. Det är en interaktiv webbplats med sammanlagt 75 finansieringsmöjligheter från 21 olika EU-program, från Kreativa Europa och Horisont Europa till strukturfonderna och InvestEU.

Fråga oss på Media desken

Om du är intresserad av att söka finansiering till projekt i film- TV- eller spelbranschen, får du tilläggsinformation och hjälp av oss på desken. Genom att beställa vårt månatliga nyhetsbrev får du information om de olika Media-stöden och även om de nya sektorsövergripande stöden.

Hela nyheten på engelska finns här: ec.europa.eu.

Luova Eurooppa / Media c/o Finlands filmstiftelse Kanalgatan 12 00160 Helsingfors

Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3024 /Anni Rossi
anni.rossi@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten p??sivulleTillbaka