|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

NYHETER

6.4.2022

Beviljade Media-stöd till Finland 2021


De första besluten under Kreativa Europas nya programperiod är publicerade. Programmet startade försenat i juni 2021, och de första utlysningarna hade deadlines redan i augusti.

Trots tidtabellen sökte hela 9 finska bolag European slate delopment-stöd. Fyra bolag erhöll stöd. Budgeten för stödet var 18 miljoner euro. De flesta stöden gick till Frankrike (17), Belgien (12), Spanien (11), Tyskland (9), Danmark (5) och Finland (4) och Irland (4).

Tre festivaler från Finland sökte Festivalstöd, och alla tre hade framgång. Ett finskt bolag erhöll TV- och online-stöd.

European slate development - CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE

  • Helsinki-filmi Oy, 270 000
  • Napafilms Oy, 155 000
  • Tekele Productions Oy, 175 000
  • Tuffi Films, 235 000
TV and Online - CREA-MEDIA-2021-TV-ONLINE
  • Yellow Film and TV Oy: 66 North Precinct, 499 200
Festivalstöd - CREA-MEDIA-2021-FEST
  • Helsinki International Film Festival, 126 000
  • Sodankylän elokuvajuhlat, 87 000
  • Tampereen elokuvajuhlat, 66 000
Vi på Media Desken gratulerar!

Du hittar de kompletta beslutslistorna på Funding & Tenders portalen, längst ned på sidan vid den aktuella utlysningen:


Luova Eurooppa / Media c/o Finlands filmstiftelse Kanalgatan 12 00160 Helsingfors

Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3024 /Anni Rossi
anni.rossi@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten p??sivulleTillbaka