|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

1.9.2022

Co-development – samutveckling av projekt


Medias stöd till samutveckling av projekt – Co-development har sin årliga deadline 8.9.2022. En förutsättning för att söka stödet är att två produktionsbolag från två länder skriftligt kommit överens om att utveckla projektet tillsammans. Tilläggsinformation om stödet hittar du här: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=CREA2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1,0;freeTextSearchKeyword=

Co-development -stöden för 2021 är publicerade

Resultaten från den första utlysningen av Co-development -stödet 2021 är publicerade. Ansökningarna var totalt 180 stycken från hela Europa, varav 151 var tekniskt godkända och blev evaluerade. De finska produktionsbolagen hörde till de aktivaste i Europa, med ett tiotal ansökningar av vilka 3 erhöll stöd, och ett bolag deltog som partner. Beviljade stöd till Finland:

Anima VitaeTrash Monsters (koordinator) 93 321. Stödet till Finland är 50 856 €.

Handle ProductionsFluit (koordinator) 180 0000. Stödet till Finland är 60 000 €.

Pyjama FilmsBears in the Park (koordinatar) 80 000. Stödet till Finland är 60 000 €.

Aamu OyLand of Ferns (partner). Stödet till Finland är 13 750 €.

Media Desken gratulerar!

Erfarenheterna från ifjol av samutvecklingsstödet pekar på att arbetsfördelningen mellan bolagen bör vara mycket tydlig. Även kreativt ansvar bör fördelas mellan bolagen, så att det andra bolaget inte reduceras till en underleverantör. Många av de framgångsrika ansökningarna hade involverat ett tredje bolag och land vilket kan ge flera poäng, men tre länder innebär även större administrativa utmaningar.

När man gör en Media-ansökning bör man alltid komma ihåg EU:s allmänna målsättningar – jämlikhet mellan könen, en hållbar utveckling, diversitet.

Det nya programmet för åren 2021–2027 har också inneburit en övergång till kommissionens Funding & Tenders-portal, och alla parter har fått lov att lära sig det nya systemet. Även rapporteringen har förändrats från att rapportera kostnader till att rapportera hur arbetet har fortskridit.

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka