|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 
20.9.2022

Beviljade stöd till Finland 2021


Finska aktörer beviljades Media-stöd för totalt 2 126 688 € under 2021. Alla delprogram Medias stöd publicerades inte under året pga. den snäva tidtabellen. Det nya programmet startade försenat i juni 2021 och bland andra stöden till distributörer och utvecklingsstödet till spelbranschen hade ett mellanår utan deadlines. Årets resultat måste anses mycket bra mot bakgrund av de uteblivna stöden.

Kreativa Europa använder nuförtiden ”cascading grants” -systemet för ett flertal stöd. I sådana fall fungerar en aktör som den som ansöker och de övriga utgör partners och tredje part gentemot Bryssel. Biografnätverket Europa Cinemas har fungerat enligt den här principen i många år. Även stöden Films on the Move, Innovative Tools and Business Models , Festival Networks och några till har övergått till systemet med grupper där en aktör är koordinator och ingår avtal direkt med kommissionen. De övriga i gruppen rapporterar endast till koordinatorn.

I det nya programmet är alla Media-stöd klumpsummor (lump sums). Rapporteringen av stöden sker genom att man rapporterat resultatet av arbetet, inte kostnaderna. Både ansökningarna och rapporteringen görs i kommissionens portal Funding & Tenders.

Listan av stöd till Finland 2021 finns här

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3018, anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka