|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

31.10.2022

De första Media-stöden för år 2023 är publicerade

De sex första Kreativa Europa -ansökningarna för år 2023 är publicerade. De aktuella stöden är: utvecklingsstödet Slate Development, TV and Online Content, Films on the Move, Audience Development and Film Education, Video Games and Immersive Content Develoment och Innovative Tools and Business Models.

Stödets namn Deadline Deadline
TV and Online Content 17.1.2023 16.5.2023
Innovative Tools and Business Models 24.1.2023
European Slate Development (Hankekehittelytuki 3–5 hankkeelle) 25.1.2023
Video Games and Immersive Content Development 1.3.2023
Films on the Move 14.3.2023 4.7.2023
Audience Development and Film Education 30.3.2023

Slate Development -stödet riktar sig till produktionsbolag i AV-branschen. Films on the Move är ett stöd till distributörer, som dock söks av försäljningsagenten, och Audience Development and Film Education-stödet riktar sig till aktörer som jobbar med filmkunnighet och publik. Stödet Video Games and Immersive Content riktar sig till bolag inom spelindustrin. Stödet Innovative Tools och Business Models kan sökas av konsortier som verkar i flera europeiska länder, och som utvecklar kreativa och digitala lösningar för distribution och promotion av europeiska verk.

Infomöte 8.12.2022

Vi ordnar ett infomöte för film- och TV-produktionsbolag som är intresserade av stöden Slate Development och TV and Online torsdagen 8.12.2022 kl 14.00. Notera dagen i almanackan redan nu; vi informerar om detaljerna när datumet närmar sig. Presentationen är på finska, men man kan ställa frågor på svenska och engelska.

Ta kontakt med Media Desken!

Vi hjälper gärna i alla frågor som rör stöden. Ta kontakt med oss, så kan vi tillsammans gå igenom huruvida stödet lämpar sig för ditt projekt. Ansökningen görs direkt i kommissionens portal och på engelska: Funding and Tenders -portal.

Riktlinjerna (Call document och övriga anvisningar) och ansökningsforumlären finns i portalen. Klicka på Creative Europe och Open calls.

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3018, anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

TillbakaTillbaka