|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Access to Markets

(Call for Proposals EACEA/15/2015)
(Support for Access to Markets)

Access to Markets -tuki julkaistiin marraskuussa 2015.
Tällä tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 28.1.2016. Tuen budjetti vuoden 2016 hakukierroksella on 7 miljoonaa euroa.

EU-komission sivuilta löydät tuen englanninkieliset hakuohjeet ja hakulomakkeen:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-markets-2016_en

Keille tuki on tarkoitettu

Access to Markets -tukea voivat hakea eurooppalaiset organisaatiot, jotka voivat olla yksityisiä yrityksiä, voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, yhdistyksiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, säätiöitä, kuntia, kaupunkeja ja muita tahoja, joiden omistuksesta enemmistön omistavat eurooppalaiset (Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaiden kansalaiset). Yksityishenkilö ei voi hakea tukea.

Mihin tuki kohdistuu

Access to Markets -tuen tarkoitus on helpottaa audiovisuaalisen alan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä kehitteillä olevien/valmiiden elokuvahankkeiden kanssa. Hankkeiden tulee koskea vähintään yhtä seuraavassa mainituista kolmesta kohdasta:

1) Eurooppalaisten ammattilaisten pääsy alan markkinoille
(Access to physical markets for European professionals)
- Hankkeiden tavoitteena on parantaa eurooppalaisten alan ammattilaisten, hankkeiden ja töiden osallistumista alan marketteihin, jotka voivat olla jossain Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa tai muussa maassa. Marketeilla tarkoitetaan tässä yhteistuotanto-tapahtumia, rahoitusfoorumeita, valmiiden elokuvien myyntitapahtumia ja muita vastaavia marketteja.

2) Ammattilaisille tarkoitetut online-tietokannat
(Online tools intended for the professionals)
- hanke voi olla eurooppalaisten alan ammattilaisten/töiden tietokannan luominen ja kehittely
- hankkeen tulee minimissään olla englannin kielellä, mutta mieluummin usealla Euroopassa käytetyllä kielellä
- tämä tuki ei tue VoD- ja Digital Cinema Distribution -hankkeita, koska niille on oma tukimuotonsa

3) Yhteiset eurooppalaiset myynninedistämistoimet
(Common European promotional activities)
- näiden hankkeiden toteuttajia voivat olla pan-eurooppalaiset järjestöt tai verkostot, jotka edustavat vähintään 15 Euroopan maata tai hakijana voi olla myös ryhmittymä, joka koostuu vähintään kolmesta eri toimijasta kolmesta eri Euroopan maasta
- hankkeiden tavoitteena voi olla eurooppalaisten av-alan töiden leviämisen helpottaminen ja alan ammattilaisten verkostoitumisen helpottaminen

Hankkeiden enimmäiskesto on 12 kuukautta. Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.6.2016 ja viimeistään 31.5.2017.

Paljonko tukea voi saada

Tämä tuki perustuu hankkeen budjettiin ja hakija voi saada tukea enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista. Jos hanke toteutetaan muualla kuin Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaissa, tuki voi olla enimmillään 80 % hyväksyttävistä kuluista.

Hakemusten pisteytys

Hakemukset arvioidaan seuraavassa esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella (enimmäispistemäärä on 100):

Merkityksellisyys (20 pistettä): toimen sisällön merkityksellisyys (mukaan luettuna kansainvälinen/eurooppalainen ulottuvuus) suhteessa ehdotuspyynnön tavoitteisiin ja toimialan tarpeisiin

Toimen ja sisällön laatu (40 pistettä): menetelmien tarkoituksenmukaisuus tavoitteisiin nähden (mukaan luettuina muoto, kohderyhmä, valintamenetelmät; yhteisvaikutukset/yhteistyö muiden hankkeiden kanssa; toteutettavuus ja kustannustehokkuus)

Hankkeen tulosten leviäminen, vaikutus ja kestävyys (30 pistettä): vaikutukset hankkeiden/teosten rahoitukseen, kansainväliseen levitykseen ja maailmanlaajuiseen yleisöön ja/tai rakenteelliset vaikutukset eurooppalaiseen audiovisuaaliseen teollisuuteen

Hankeryhmän laatu (10 pistettä): ryhmän kansainvälisen, teknisen ja hallinnollisen asiantutemuksen tarkoituksenmukaisuus toimen tavoitteisiin nähden

Näin haet tukea

Access to Markets -tukea haetaan online-lomakkeella, jonka pääset lataamaan seuraavan sivun kautta: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-markets-2016_en

Ennen kuin täytät online- hakemuksen, toimi seuraavasti:
1) lue ohjeet: Guidelines, How to Apply: Guide for applicants, e-form operational User Guide - jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten!

2) Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU- komission Participant Portal -tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

3) lataa hakemuslomake omalle koneellesi ja aloita hakemuksen täyttäminen. Lomaketta voi täyttää erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ!

4) Kun olet täyttänyt lomakkeesta kaikki kohdat ja ladannut lomakkeeseen pyydettävät liitteet, paina VALIDATE. Tarkista vielä, että mitään ei puutu ja lähetä hakemus painamalla lomakkeen lopusta kohtaa SUBMIT. Lähetä hakemus ennen hakuajan umpeutumista (28.1.2016 klo 12.00 CET), mielellään edellisenä päivänä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA! Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat sähköpostiisi vahvistuksen, että hakemus on tullut perille.

Tulosten julkaiseminen

Deadline 28.1.2016 --> arviointi helmi-huhtikuu 2016 --> tieto hakijoille toukokuu 2016 -->
sopimuksen allekirjoitus kesäkuu 2016 --> hanke voi alkaa aikaisintaan 1.6.2016.

Sopimuksen luonne

Tällä hakukierroksella voi hakea tukea yhden vuoden eli korkeintaan 12 kuukauden pituisille hankkeille, joten EU:n kanssa solmittava sopimus on yksivuotinen.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi