|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Automaattinen levitys- ja Sales Agents -tuki

(EACEA 22/2019)

(Support for the distribution of non-national films / Distribution and Sales Agents Automatic Scheme)

Automaattisen levitystuen (EACEA 22/2019) suurin muutos on se, että Automaattinen levitystuki ja Sales Agents -tuki on yhdistetty saman hakukierroksen kahdeksi eri toimintalinjaksi.

Vuoden 2020 hakukierroksen kokonaisbudjetti on 27,85 miljoonaa euroa. Tuki jakautuu kahden eri toimintalinjan kesken seuraavasti:
Action 1: Automaattinen levitystuki: 24,35 miljoonaa euroa
Action 2: Sales Agents -tuki: 3,5 miljoonaa euroa

Hakuajat:
Action 1: Automaattinen levitystuki: 8.9.2020 klo 17.00 Brysselin aikaa
Action 2: Sales Agents -tuki: 29.10.2020 klo 17.00 Brysselin aikaa

Automaattinen levitystuki on pitkien elokuvien levittäjille suunnattu tuki, joka haetaan jälkikäteen ja tuki perustuu edellisen vuoden (2019) eurooppalaisten elokuvien myyntituloihin. Automaattisen levitystuen tarkoituksena on tukea eurooppalaisten, ei-kotimaisten elokuvien rajojen yli leviämistä muihin Euroopan maihin.

Sales agent -tuki on suunnattu myyntiagenteille, jotka vuosina 2014-2018 ovat toimineet agenttina vähintään kahdeksalle eurooppalaiselle elokuvalle, joista vähintään yksi on tuotettu jossakin muussa kuin myyntiagentin kotimaassa. Myyntiagentilla on oltava oikeudet elokuvien myyntiin vähintään 10 Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa. Lisäksi myyntiagentin tulee olla myynyt vähintään kolmen elokuvan esitysoikeudet vähintään kolmeen eri maahan, jotka kuuluvat Luova Eurooppa -ohjelmaan.

Action 1: Automaattinen levitystuki

Automaattinen levitystuki on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä "generation"-vaiheessa tukea haetaan edellisenä vuonna levitettyjen eurooppalaisten elokuvien lipunmyynnin perusteella ja toisessa "reinvestment"-vaiheessa saatu tuki investoidaan uusien elokuvien oikeuksien hankkimiseen, eurooppalaisen elokuvan yhteistuotantoon tai eurooppalaisten elokuvien markkinointi- ja tiedotuskampanjoihin.

Uutta

Vuonna 2019 automaattisen levitystuen (EACEA 22/2019) suurin muutos on se, että Automaattinen levitystuki ja Sales Agents -tuki on yhdistetty saman hakukierroksen kahdeksi eri toimintalinjaksi. Uutta on myös se, että aiemmin aikaa tuen uudelleeninvestointiin oli 24 kuukautta, nyt aikaa on 18 kuukautta. Uutta on myös deadlinepäivän kellonaika. Aiemmin hakemus tuli lähettää klo 12.00 mennessä, nyt klo 17.00 mennessä Brysselin aikaa (CET). Muilta osin tuen hakuehdot eivät ole merkittävästi muuttuneet, mutta nämä vuonna 2018 tulleet sääntömuutokset on hyvä pitää mielessä:

- deadline on syyskuussa 2020 ja tukisopimukset allekirjoitetaan vasta maaliskuussa 2021
- tuki maksetaan kolmessa erässä: ensimmäinen erä on 30 %, toinen 30 % ja kolmas 40%
- hakemuksessa esitetään arvio siitä, kuinka moneen elokuvaan lipputuloista kertynyt tuki on tarkoitus kohdentaa, elokuvien nimet ilmoitetaan vasta, kun tuen ensimmäinen erä on maksettu
- hakemus tulee täyttää huolella, sillä sitä ei voi enää täydentää jälkikäteen millään tavoin
- tuen hyväksytyt kulut ovat kelvollisia vasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ellei rastita kohtaa, jossa toivoo kulujen olevan kelvollisia hakemuspäivästä lähtien
- tuen voi kohdistaa enintään 10 elokuvaan (minimissään yhteen)
- hakemukseen on liitettävä Declaration of admissions -paperi, joka todistaa vuoden 2019 eurooppalaisten elokuvien katsojamäärät. Tämän paperin saa Suomen elokuvasäätiöstä Petri Peltoselta.
- alle 10 000 euroa tukea ei makseta ulos, eikä summaa voi säästää seuraavalle vuodelle
- hakemuksessa uutta on levitysstrategia, joka on tärkeä osa hakemusta!
- hakemuksen osa "summary of the project" on teksti, joka voidaan Brysselistä käsin julkaista eli se kannattaa huomioida, kun tekstiä kirjoittaa

Tämän hakukierroksen aikataulu automaattiselle levitystuelle on seuraava:

Vaihe 1: Generation stage: deadline 8.9.2020 klo 17.00. Vain yksi hakuaika!
- hakemusten käsittelyaika on noin 6 kuukautta
- hakukierroksen tulosten julkaiseminen helmikuussa 2021, sopimusten allekirjoitus maaliskuussa 2021

Vaihe 2: Reinvestment stage: Tuensaajilla on 18 kuukautta aikaa käyttää saamansa tuki. Kulujen kelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun sopimus on allekirjoitettu tai jos on tarvetta saada kulut alkamaan hakemuksen lähettämispäivästä, niin se on mahdollista, jos ruksaa hakulomakkeessa kohdan, jossa pyytää tätä vaihtoehtoa. Kuluja voi syntyä 18 kuukauden aikana. Tuen voi investoida enintään 10 elokuvaan. Saman elokuvan kohdalla voi tukea kohdentaa eri alaotsikoihin.

Mihin saatu tuki käytetään:

Otsikko 1: elokuvan rahoitus

Alaotsikko 1: sijoitus yhteistuotantoon
- levittäjän sijoittaessa yhteistuotantona toteutettavaan elokuvatuotantoon, on todistettava investointinsa yhteistuotantosopimuksella tuottajan kanssa

Alaotsikko 2: sijoitus MG:hen (minimum guarantee)
- levittäjän sijoittaessa elokuvan MG:hen (minimum guarantee), on todisteena esitettävä levittäjän ja tuottajan tai levittäjän ja myyntiagentin välinen sopimus. EU-tuki kattaa ainoastaan sen maan, josta levittäjä on kotoisin, vaikka sopimus kattaisi useamman territorion

Otsikko 2: Levityskulut

Alaotsikko 1: Markkinointi- ja tiedotuskulut
- levittäjän hyväksyttäviä kuluja ovat: markkinointi- ja tiedotusmateriaalin tuottaminen, mainostilan hankkiminen, nettisivujen toimittaminen, promootiokampanjat ja sosiaalisen median kanavien kampanjat, trailerin konseptointi ja tuottaminen

Alaotsikko 2: Optiset ja digitaaliset kulut
- levittäjän hyväksyttäviä kuluja ovat: optiset kulut, digitaaliset kulut, Virtual Print Fee -kulut, käännöskulut

Otsikko 3: Muut kulut
- tilintarkastuskulut: jos tukisumma on yli 60 000 euroa, tulee tuensaajan esittää ulkopuolisen tilintarkastajan lausunto kuluista. Nämä tilintarkastuskulut ovat kelvollisia kuluja tämän tuen kohdalla.
- kirjanpito- ja laskutuskulut: jos nämä kulut on ulkoistettu, tulee niistä esittää selvitys

Paljonko tukea voi saada

Automaattisen levitystuen tukisumma määräytyy edellisen vuoden lipunmyynnin mukaan. Levittäjä saa tukea 0,70 € per myyty lippu, jos levityksessä ollut elokuva on Ranskasta tai Isosta-Britanniasta, 0,80 €, jos elokuva on Saksasta, Espanjasta tai Italiasta ja 0,90 €, jos elokuva on muista Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaista. Tukea maksetaan enintään 75 000 katsojaan saakka per elokuva.

Jos tukisumma jää alle 10 000 euron per vuosi, tukea ei voi saada.
Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjelman jäsenmaat ovat kaikki 28 EU-maata sekä Albania, Bosnia ja Herzegovina, Islanti, Makedonia, Montenegro, Norja ja Serbia. Jäsenmaita on siis yhteensä 35.

Tässä lista kaikista jäsenmaista: Alankomaat, Albania, Belgia, Bosnia ja Herzegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Montenegro, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro. Sveitsi ei toistaiseksi ole mukana, vaan neuvottelut maan liittymisestä ohjelmaan uudestaan ovat kesken. Iso-Britannia on toistaiseksi vielä mukana ohjelmassa.

Action 2: Sales agent -tuki

Hakijoiden on oltava eurooppalaisia yrityksiä, jotka toimivat tuottajien välittäjinä, jotka ovat erikoistuneet elokuvan kaupalliseen hyödyntämiseen markkinoilla ja lisensoimalla sitä ulkomaiden jakelijoille tai muille ulkomaiden ostajille ja joiden toiminta edistää osaltaan edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamista.

Hakijoiden on oltava sijoittuneita Median alaohjelmaan osallistuvaan maahan ja tällaisen maan kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

Tukea voivat hakea eurooppalaiset myyntiagentit, jotka ovat toimineet agenttina vähintään kahdelle eurooppalaiselle elokuvalle, jotka on tuotettu jossakin muussa kuin myyntiagentin kotimaassa. Myyntiagentilla on oltava oikeudet elokuvien myyntiin vähintään 10 Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa.

Myyntiagenteille tarkoitettu tukijärjestelmä jakautuu kahteen vaiheeseen:

1. Hakija voi saada 10 000 euroa, jos
- se on hankkinut vähintään kahden elokuvan teatterilevitysoikeudet vuonna 2019
- vuonna 2019 sen katalogissa olevista elokuvista vähintään 2 on levitetty muualla kuin myyntiagentin kotimaassa

2. Jos hakija täyttää kohdan 1 ehdot, se voi lisäksi saada lisätukea elokuvien lipputulojen mukaan (perustuen Action 1:een). Tuki voi tällöin olla enintään 75 000 euroa per elokuva.

Hankkeiden enimmäiskesto on 18 kuukautta.

Elokuvien päätuottajien on oltava sijoittautuneita Median alaohjelmaan osallistuviin maihin ja näistä maista peräisin olevien ammattilaisten on täytynyt osallistua merkittävällä tavalla elokuvan tekoon.

Näin haet tukea

Automaattista levitystukea haetaan online-lomakkeella, jonka pääset lataamaan seuraavan sivun kautta: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en

Ennen kuin täytät sähköisen hakemuksen, toimi seuraavasti:

1) Lue Guidelines -hakuehdot huolella - jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten! Guidelines-dokumentin löydät täältä: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en

2) Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU-komission Funding & Tenders Portal -tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

3) lataa hakemuslomake omalle koneellesi ja aloita hakemuksen täyttäminen. Lomaketta voi täyttää erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ!

4) Kun olet täyttänyt lomakkeesta kaikki kohdat ja ladannut lomakkeeseen pyydettävät liitteet, paina VALIDATE. Tarkista vielä, että mitään ei puutu ja lähetä hakemus painamalla lomakkeen lopusta kohtaa SUBMIT. Lähetä hakemus ennen hakuajan umpeutumista (8.9.2020 klo 17.00 Brysselin aikaa, CET), mielellään edellisenä päivä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA!

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi