|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

European Film Distribution

CREA-MEDIA-22-FILMDIST

European Film Distribution -stödet hette förr Det automatiska stödet och innebär att bidragets storlek beräknas utifrån biografdistributörens antal sålda biobiljetter för icke-nationell europeisk film under ett år. Utlysningen 2022 baserar sig undantagsvis på åren 2018, 2019, 2020 och 2021. På grund av COVID-situationen betalar Media ut ett extra stöd i efterhand för åren 2018 och 2019.

Stödets storlek per biljett varierar bl a. beroende på produktionsland. European Film Distribution-stödets budget för år 2022 är hela 33 miljoner euro. Stödets deadline är 5.4.2022 kl. 17 Brysseltid. Resultatet meddelas i oktober, kontraktet undertecknas i december 2022. Distributören bör foga ett intyg, Declaration of admissions, till sin ansökan (erhålls från Finska Filmstiftelsen på begäran).

Stödet har två skeden, "generation" och "reinvest". Under det andra skedet kan stödet investeras i

  • Samproduktioner
  • MG - minimum guarantees
  • Distributionskostnader (marknadsföringskostnader, Virtual Print Fee, "Booking and Billing")
Man kan använda stödet på max. europeiska 12 filmer.

Distributören har 24 månader på sig att använda stödsumman. Om den totala stödsumman är mindre än 10 000 euro betalas stödet inte ut.

Distributören erhåller 1,70 euro per biljett om filmen härstammar från FR eller UK, 1,95 euro för filmer från DE, ES, IT och 2,20 euro för alla andra länder som hör till Kreativa Europa. Stöd betalas för max 75 000 sålda biljetter per film: Detta gäller kategorin dit bl a. Finland, Norge, Sverige, Ungern och Portugal hör. Summorna innehåller ett sk. COVID-tillägg.

Alla ansökningar görs i komissionens portal Funding och Tenders. Du hittar både riktilinjerna "Call document" och ansökningshandlingarna i portalen.

Om du har frågor kring stödet, kontakta gärna oss på desken.

Kontaktuppgifter


Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3018, anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi