|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till biografdistribution

Stöd till biografdistribution, automatisk och selektiv

Ett av delprogrammet MEDIA:s huvudmål är att öka spridningen av europeisk film inom och utanför Europa. Konkret ges stöd till biografdistribution, digital distribution, säljagenter samt biografer som visar icke-nationell europeisk film. Ca 55 procent av programmets budget går till distributionsstöd.

Europeiska biografdistributörer kan söka två olika distributionsstöd:

1) Selektivt distributionsstöd

(Support for the distribution of non-national films, the Distribution Selective Scheme) (Call EACEA 28/2018)

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs en grupp om minst sju distributörer från MEDIA-länder som genom säljagenten ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella, europeiska film.

Det är säljagenten som söker stödet och agerar koordinator för en grupp distributörer. I gruppen skall det ingå minst tre distributörer från stora medlemsländer och minst två distributörer från små eller mycket små medlemsländer. Säljagenten måste under de tre senaste åren ha varit ansvarig säljagent för minst tre filmer som har premiärsatts i minst fem länder. Stödet är till för att stödja aktiviteter för paneuropeisk distribution av icke-nationella europeiska filmer. Stödet till distributören är max. 50 % av kostnaderna för marknadsföringskostnaderna för en icke-nationell europeisk film. Finländska distributörer kan erhålla max. 30 000 euro per film.

Utlysningen har en total budget på 9,85 miljoner euro. Det finns två deadlines: 8.1.2019 och 4.6.2019.

Säljagenten skickar i fortsättningen in ansökan till Bryssel. Filmerna skall premiärsättas enligt följande:
1.4.2019-1.10.2020 (deadline 8.1.2019) och
1.10.2019-1.4.2021 (deadline 4.6.2019)

Guidelines och tilläggsinformation finns på adressen:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2019_en

2) Automatiskt stöd

(Distribution Automatic Scheme)

Det automatiska stödet innebär att bidragets storlek beräknas utifrån biografdistributörens antal sålda biobiljetter för icke-nationell europeisk film under ett år. Stödets storlek per biljett varierar bl a. beroende på produktionsland. Det automatiska stödets budget för år 2019 är 24,35 miljoner euro. Stödets (Call for Proposals EACEA/27/2018) deadline är 5.9.2019 kl. 12 Brysseltid. Observera att stödet genomgick vissa förändringar förra året (2018). Nu görs endast en ansökan. Ansökan kan inte kompletteras i efterhand, så det gäller att vara noggrann. I fortsättningen skall distributören foga ett intyg, Declaration of admissions, till sin ansökan (erhålls från Finska Filmstiftelsen på begäran).

Stödet har ändå fortfarande två skeden, "generation" och "reinvest". Under det andra skedet skall stödet investeras i finansiering av film (MG, samproduktioner), distributionskostnader (marknadsföringskostnader, Virtual Print Fee, översättningar etc.) och övriga kostnader (bokföring, revision etc.) Man kan använda stödet på max. 10 filmer. Titlarna på filmerna meddelas först när den första raten av stödet betalats ut.

Kostnaderna skall uppkomma under max. 24 månader. Reglerna har förändrats i och med den nya utlysningen. I fortsättningen är kostnaderna giltiga från och med att avtalet med kommissionen har undertecknats, om inte distributören skilt kruxat för att kostnaderna skall vara giltiga från det datum ansökan har sänts iväg. Stödet betalas ut i tre rater: 30 %, 30 % och 40 %.
Distributören har 24 månader på sig att använda stödsumman.
Om den totala stödsumman är mindre än 10 000 euro betalas stödet inte ut.

Distributören erhåller 0,70 euro per biljett om filmen härstammar från FR eller UK, 0,80 euro för filmer från DE, ES, IT och 0,90 euro för alla andra länder som hör till Creative Europe. Stöd betalas för max 150 000 sålda biljetter per film.

Tilläggsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2019_en