|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Films on the Move

(CREA-MEDIA-2021-FILMOVE)


Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs en grupp om minst sju distributörer från MEDIA-länder som genom säljagenten ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella, europeiska film.

Det är säljagenten som söker stödet och agerar koordinator för en grupp distributörer. I gruppen skall det minst två distributörer från små eller mycket små medlemsländerStödet är till för att stödja aktiviteter för paneuropeisk distribution av icke-nationella europeiska filmer. Stödet till distributören är max. 70 % av kostnaderna för marknadsföringskostnaderna för en icke-nationell europeisk film. Finländska distributörer kan erhålla max. 30 000 euro per film.

Utlysningen har en total budget på 11 miljoner euro. Deadline: 24.8.2021 kl. 17 Brysseltid.

Säljagenten skickar in ansökan till Bryssel. Filmerna skall premiärsättas enligt följande:
- efter att avtalet om stödet undertecknats
- under 2021 är stödet retroaktivt, dvs. distribution från 1.1.2021 är möjlig.

Guidelines och tilläggsinformation om hela processen finns på kommissionens Funding & Tenders portal.