|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Creative Innovation Labs

(CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin.

Hankkeissa voit luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia.

Kenelle?

Tukea voi hakea yhdessä joukko kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan sekä esim. teknologia-alan organisaatioita. Mukana pitää olla 3 organisaatiota vähintään 2 Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvasta maasta.

Hakijat tuovat hankkeeseen osaamista laajasti eri kulttuuri- ja luovilta aloilta, ml. audiovisuaaliselta alalta.

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 5.10.2021 klo 18.00. Haun tulokset julkaistaan tammikuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan helmikuussa 2021. Suositus on, ettei hanketoiminta käynnisty ennen EU-tukisopimuksen allekirjoitusta, jonka arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan helmikuussa 2022. Hyvin perustelluista syistä voidaan kuitenkin hyväksyä kustannuksia, jotka ovat syntyneet hankkeelle ennen tätä. Kustannuksia ei voi kuitenkaan missään tapauksissa syntyä ennen hakemusten määräaikaa 5.10.2021.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kuukautta.

Paljonko tukea voi hakea?

Haettavalle tuelle ei ole määritelty ylärajaa. EU-tuen osuus voi kuitenkin olla korkeintaan 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Jaossa on yhteensä 6,32 miljoonaa euroa.

Mihin tukea voi hakea?

Hankkeiden tavoitteena on eri alojen välistä yhteistyötä lisäämällä vahvistaa Euroopan kulttuurin ja luovien alojen kilpailukykyä, lisätä niiden välistä tiedonvaihtoa sekä lisätä eurooppalaisten sisältöjen näkyvyyttä, saatavuutta, monimuotoisuutta ja yleisöpohjaa.

Hankkeet voivat keskittyä etenkin
- käyttöoikeuksien hallintaan ja kaupalliseen hyödyntämiseen, mukaan lukien läpinäkyvyys ja oikeudenmukaiset korvaukset
- tiedon keräämiseen ja analysointiin, liittyen etenkin sisällöntuotannon ja yleisötyön ennustemalleihin
- kulttuurin ja luovien alojen ympäristöystävällisemmän arvoketjun luomiseen, mukaan lukien New European Bauhausiin liittyvät hankkeet
- innovatiivisiin koulutustyökaluihin ja -sisältöihin, joissa hyödynnetään luovuutta ja luovia aloja ja pyritään torjumaan yhteiskunnallisia haasteita kuten misinformaatiota ja valeuutisia.

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Hakuoakuohjeisiin pääsee tutustumaan Euroopan komission Funding and Tenders -portaalissa.

Taustaa tälle hakukierrokselle

Creative Innovation Lab -tukea on valmisteltu kahdessa Bridging Culture and Audiovisual through Digital -pilottihaussa vuosina 2019 ja 2020. Tukea on myönnetty yhteensä 16 hankkeelle.

Tutustu 2020 tukea saaneisiin hankkeisiin täällä.

Tutustu 2019 tukea saaneisiin hankkeisiin täällä.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Anni Rossi
puh. 09 6220 3024
anni.rossi@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi