|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till dataspel

Europeiska spelutvecklare med tidigare erfarenhet har möjlighet att söka stöd från Kreativa Europa/Media för utveckling av dataspel ämnade för kommersiell distribution. Stödet för år 2019 heter Call for proposals EACEA 24/2018. Dataspelen skall ha en narrativ komponent. Bolaget skall vara minst ett år gammalt.

Stödet uppgår till minst 10 000 och max. 150 000 euro för projektutveckling. Guidelines för stödet innehåller en lista på specifika typer av spel som inte är berättigade till stöd.

Media-stödet kan aldrig uppgå till mer än 50% av de bidragsberättigade (eligible) kostnaderna. Stödet har en deadline: 27.2.2019 kl. 12 CET. Budgeten för år 2019 är 3,78 miljoner euro.

Utlysningens Guidelines har helt förnyats. Den är nu uppdelad i två delar, Part A och Part B. Del A innehåller allmän information om EU-stödets regler och del B innehåller de specifika reglerna för den här utlysningen. Även Guide for Applicants har förnyats.

Du hittar guidelines och tillägginsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2019_en