|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Tuki elokuvakasvatukselle (Call for proposals EACEA/33/2018)


(Support for Film Education)

Elokuvakasvatushankkeille suunnattu tuki nimeltään Support for Film Education julkaistiin 17.10.2018. Tällä hakukierroksella on yksi hakuaika, joka umpeutuu 7.3.2019 klo 12.00 Brysselin aikaa.

Hakukierroksen budjetti on 1 miljoonaa euroa. Tällä hakukierroksella tuetaan hankkeita, joiden kustannusten tukikelpoisuus alkaa 1.6.2019 ja kestää 19 kuukautta. Luettelon on oltava valmis ja saatavilla viimeistään 30.9.2020.

Tuen englanninkieliset hakuohjeet löydät täältä: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2019_en

Online-hakulomakkeen saat ladattua omalle koneellesi, kun olet ensin rekisteröitynyt ja saanut oman PIC-koodin. Tässä linkki rekisteröitymiseen ja hakulomakkeeseen: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Keille tuki on tarkoitettu

Tuki on tarkoitettu Luova Eurooppa –ohjelman jäsenmaissa toimiville yrityksille, yhdistyksille ja organisaatioille, joilla on eri maissa toimivia yhteistyökumppaneita ja heidän kanssaan toteutettava hanke, joka täyttää tuen ehdot. Vaatimuksena on, että hankkeessa on useita toimijoita Median alaohjelmaan kuuluvista Euroopan maista. Hankevastaava toimittaa hakemuksen kaikkien kumppaneiden puolesta. Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea.

Paljonko tukea voi saada

Tuen budjetti tällä hakukierroksella on 1 miljoonaa euroa. Euroopan Unionin rahoitusosuus on enintään 80 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Millaiset hankkeet ovat hakukelpoisia

Tuki on suunnattu valikoidun luettelon laatimiseen eurooppalaisista elokuvista ja asiaankuuluvasta opetusmateriaalista, jotka on tarkoitettu perus- ja keskiasteen opetukseen osallistuville 11-18-vuotiaille nuorille MEDIA-alaohjelmaan osallistuvissa maissa.

Luetteloon on sisällyttävä tunnettuja elokuvia, joilla on ollut merkitystä eurooppalaisen elokuvan historialle ja joita on tarkoitus käyttää elokuvakasvatuksen yhteydessä.

Luettelossa on oltava vähintään seitsemän pitkää elokuvaa.

Luettelossa olevien elokuvien oikeudet on hankittava vähintään kolmen vuoden ajaksi ja kaikkien MEDIA-alaohjelmaan osallistuvien maiden osalta. Suurimmasta osasta luettelossa olevista elokuvista pitää olla saatavana kaikkien ohjelmaan osallistuvien maiden kieliversiot (jälkiäänitys tai tekstitys).

Luettelon on noudatettava tiettyä monimuotoisuutta seuraavien seikkojen osalta:
- kansallisuus
- kieli
- elokuvan lajityyppi
- tuotantovuosi
- teema/aihe
- sukupuoli

Luettelon julkaisemisen yhteydessä olisi järjestettävä suurimuotoinen viestintäkampanja, jolla hankkeesta tiedotetaan kouluille ja suurelle yleisölle.

Toimet koskevat elokuvien opetuskäyttöön liittyvien oikeuksien selvittämistä, jälkiäänitys- tai tekstityspakettien luomista, opetusmateriaalia sekä levittämistä ja tiedottamista kohteena oleville kouluille ja suurelle yleisölle.

Kustannusten tukikelpoisuusaika alkaa 1.6.2019 ja kestää 19 kuukautta. Luettelon on oltava valmis ja saatavilla viimeistään 30.9.2020. Toiminnan kolme viimeistä kuukautta pitäisi käyttää ainoastaan luettelon levittämiseen ja siitä tiedottamiseen kouluille ja suurelle yleisölle.

Hakemusten arviointi

Hakemukset pisteytetään ja maksimipistemäärä on 100. Pisteitä saa seuraavasti:
Asiaankuuluvuus ja eurooppalainen lisäarvo (30 pistettä)
Sisällön ja toimien laatu (30 pistettä)
Hankkeen tulosten levittäminen, vaikutus ja kestävyys (20 pistettä)
Hankkeen työryhmän ja ryhmittymän laatu (20 pistettä).

Tarkemmat arviointikriteerit voi lukea Guidelines-dokumentista.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi