|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Tuki elokuvateatteriverkostoille (EACEA/10/2016)

(Support to create and operate a network of cinemas, the "Cinema Networks" scheme )

Luova Eurooppa –ohjelma jakaa tukea eurooppalaisille elokuvateatteriverkostoille. Uusin hakukierros julkaistiin maaliskuussa 2016 ja tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 8.6.2016.

Budjetti

Tämän hakukierroksen budjetti on 10,4 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu

Tuki on tarkoitettu verkostoiksi ryhmittyneille eurooppalaisille elokuvateattereille. Verkostossa on oltava vähintään sata elokuvateatteria, jotka sijaitsevat vähintään 20:ssä Median alaohjelmaan kuuluvassa maassa. Verkostolla on oltava edustajanaan asianmukaisesti perustettu juridinen yksikkö, jolla on oikeushenkilöllisyys ja jolla on rekisteröity toimipaikka jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Hakemuksen tekevään verkostoon kuuluvat riippumattomat eurooppalaiset elokuvateatterit voivat saada tukea säännöt täyttävien hankkeiden toteuttamista varten.

Verkoston jäseniä voivat olla ainoastaan seuraavanlaiset riippumattomat eurooppalaiset elokuvateatterit:
- ensiesitysteatterit (joiden ohjelmassa on eurooppalaisten elokuvien ensiesityksiä, viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa elokuvan kotimaisesta ensi-illasta), teatterit, joiden esityksistä enintään 30 prosenttia on retrospektiivisiä tai jälleenlevityksessä
- teatterit, jotka ovat olleet yleisölle auki vähintään kuusi kuukautta
- teatterit, joilla on lipunmyynnin ja sisäänpääsyn seurantajärjestelmä
- teatterit, joilla on vähintään yksi valkokangas ja 70 paikkaa
- yhden valkokankaan elokuvateattereissa on vuoden aikana täytynyt olla vähintään 300 esitystä ja useamman valkokankaan elokuvateatterissa vähintään 520 esitystä (jos teatteri on toiminnassa vähintään 6 kuukautta vuodessa) ja vähintään 30 esitystä kuukaudessa, jos kyseessä on vain kesäisin toimiva elokuvateatteri tai ulkoilmaelokuvateatteri (teatteri on toiminnassa alle 6 kuukautta)
- teatterin katsojamäärä on ollut vähintään 20 000 kahtenatoista edeltävänä kuukautena

Verkoston ja siihen osallistuvien elokuvateattereiden on oltava sijoittuneita Median alaohjelmaan osallistuvaan maahan ja oltava tällaisen maan kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

Mihin tuki kohdistuu

Tukea saava verkosto voi jakaa saamaansa tukea jäsenteattereilleen seuraavanlaisiin hankkeisiin:
- eurooppalaisten elokuvien markkinointiin ja esittämiseen tähtäävät toimet
- nuoreen elokuvayleisöön kohdistettu tiedottava opetustoiminta
- yhdessä muiden levityskanavien (esim. televisioyhtiöiden, tilausvideopalveluiden tarjoajien) kanssa toteutettava myynninedistämis- ja markkinointitoiminta)
- verkottamistoiminta: tiedottaminen, oheistoiminta ja viestintä

Tämän hakukierroksen kautta jaettava tuki kohdistuu hankkeisiin, joiden enimmäispituus on 12 kuukautta ja jotka tapahtuvat 1.1.-31.12.2017.

Hakemusten arviointi

Tukikelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavin kriteerein:

1. Merkittävyys ja eurooppalainen lisäarvo (35 pistettä)
- verkoston ja taloudellista tukea koskevan strategian laatu
2. Toiminnan ja sisällön laatu (20 pistettä)
- toteutettavat toimet ja se, miten ne vastaavat tukisääntöjen tavoitteisiin
3. Hankkeen tulosten levittäminen, vaikutukset ja kestävyys (40 pistettä)
- verkoston yhteiset toimet ja nuoreen yleisöön kohdistuvat toiminnot
4. Hankeryhmän laatu (5 pistettä)
- jäsenistöön kohdistuva verkoston seurantastrategia

Näin haet tukea

Elokuvateattereille suunnattua tukea haetaan online-lomakkeella, jonka pääset lataamaan seuraavan sivun kautta:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2016_en

Ennen kuin täytät online- hakemuksen, toimi seuraavasti:

1) mene sivulle: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2016_en
ja lue siellä olevat ohjeet: Guidelines 2016, How to Apply: Guide for applicants, e-form operational User Guide - jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten!

2) Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU- komission Participant Portal -tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

3) lataa hakemuslomake omalle koneellesi ja aloita hakemuksen täyttäminen. Lomaketta voi täyttää erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ!

4) Kun olet täyttänyt lomakkeesta kaikki kohdat ja ladannut lomakkeeseen pyydettävät liitteet, paina VALIDATE. Tarkista vielä, että mitään ei puutu ja lähetä hakemus painamalla lomakkeen lopusta kohtaa SUBMIT. Lähetä hakemus ennen hakuajan umpeutumista (8.6.2016 klo 12.00 keskipäivällä Brysselin aikaa), mielellään edellisenä päivänä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA! Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat sähköpostiisi vahvistuksen, että hakemus on tullut perille.

5) Online-hakemuksen lisäksi tulee vielä postittaa Brysseliin seuraavat materiaalit: kopio viestistä, että hakemus on vastaanotettu, paperiliitteet ja koko hakemus muistitikulla. Nämä materiaalit tulee lähettää osoitteeseen:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014-2020)
Media Sub-Programme - CINEMA NETWORK
Avenue du Bourget 1
BOUR 03/66
BE - 1049 Brussels, Belgium

Tulosten julkaiseminen

deadline 8.6.2016 --> arviointi kesä-syyskuu 2016 --> tieto hakijoille lokakuu 2016 --> sopimuksen allekirjoitus joulukuu 2016 --> tukikausi alkaa 1.1.2017

Europa Cinemas -verkoston suomalaiset jäsenet

Suomalaiset Europa Cinemas -verkoston jäsenteatterit vuonna 2016 ovat: Kino Iiris Lahdesta, Kino Tapiola Espoosta, Arthouse Cinema Niagara Tampereelta, Kino Engel Helsingistä ja Kino Kuvakukko Kuopiosta.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi