|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Tuki elokuvateatteriverkostoille (EACEA 24/2019)

(Support to Cinema Networks)

Luova Eurooppa –ohjelma jakaa tukea eurooppalaisille elokuvateatteriverkostoille. Uusin hakukierros julkaistiin syyskuussa 2019 ja tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 28.5.2020. Hakukierros on tosin suunnattu vain vuonna 2018 tukea saaneelle Europa Cinemas -verkostolle, jolle myönnettiin kaksivuotinen Framework Partnership Agreement -tuki vuonna 2018. Tuki on voimassa vuodet 2019-2020.

Budjetti

Tämän hakukierroksen budjetti on 10,4 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu

Tuki on tarkoitettu verkostoiksi ryhmittyneille eurooppalaisille elokuvateattereille. Verkostossa on oltava vähintään sata elokuvateatteria, jotka sijaitsevat vähintään 20:ssä Median alaohjelmaan kuuluvassa maassa. Verkostolla on oltava edustajanaan asianmukaisesti perustettu juridinen yksikkö, jolla on oikeushenkilöllisyys ja jolla on rekisteröity toimipaikka jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Hakemuksen tekevään verkostoon kuuluvat riippumattomat eurooppalaiset elokuvateatterit voivat saada tukea säännöt täyttävien hankkeiden toteuttamista varten.

Verkoston jäseniä voivat olla ainoastaan seuraavanlaiset riippumattomat eurooppalaiset elokuvateatterit:
- ensiesitysteatterit (joiden ohjelmassa on eurooppalaisten elokuvien ensiesityksiä, viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa elokuvan kotimaisesta ensi-illasta), teatterit, joiden esityksistä enintään 30 prosenttia on retrospektiivisiä tai jälleenlevityksessä
- teatterit, jotka ovat olleet yleisölle auki vähintään kuusi kuukautta
- teatterit, joilla on lipunmyynnin ja sisäänpääsyn seurantajärjestelmä
- teatterit, joilla on vähintään yksi valkokangas ja 70 paikkaa
- yhden valkokankaan elokuvateattereissa on vuoden aikana täytynyt olla vähintään 300 esitystä ja useamman valkokankaan elokuvateatterissa vähintään 520 esitystä (jos teatteri on toiminnassa vähintään 6 kuukautta vuodessa) ja vähintään 30 esitystä kuukaudessa, jos kyseessä on vain kesäisin toimiva elokuvateatteri tai ulkoilmaelokuvateatteri (teatteri on toiminnassa alle 6 kuukautta)
- teatterin katsojamäärä on ollut vähintään 20 000 kahtenatoista edeltävänä kuukautena

Verkoston ja siihen osallistuvien elokuvateattereiden on oltava sijoittuneita Median alaohjelmaan osallistuvaan maahan ja oltava tällaisen maan kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

Mihin tuki kohdistuu

Tukea saava verkosto voi jakaa saamaansa tukea jäsenteattereilleen seuraavanlaisiin hankkeisiin:
- eurooppalaisten elokuvien markkinointiin ja esittämiseen tähtäävät toimet
- nuoreen elokuvayleisöön kohdistettu tiedottava opetustoiminta
- yhdessä muiden levityskanavien (esim. televisioyhtiöiden, tilausvideopalveluiden tarjoajien) kanssa toteutettava myynninedistämis- ja markkinointitoiminta)
- verkottamistoiminta: tiedottaminen, oheistoiminta ja viestintä

Tämän hakukierroksen kautta jaettava tuki kohdistuu hankkeisiin, joiden enimmäispituus on 12 kuukautta ja jotka tapahtuvat 1.1.-31.12.2020.

Hakemusten arviointi

Tukikelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavin kriteerein:

1. Merkittävyys ja eurooppalainen lisäarvo (35 pistettä)
- verkoston ja taloudellista tukea koskevan strategian laatu
2. Toiminnan ja sisällön laatu (20 pistettä)
- toteutettavat toimet ja se, miten ne vastaavat tukisääntöjen tavoitteisiin
3. Hankkeen tulosten levittäminen, vaikutukset ja kestävyys (40 pistettä)
- verkoston yhteiset toimet ja nuoreen yleisöön kohdistuvat toiminnot
4. Hankeryhmän laatu (5 pistettä)
- jäsenistöön kohdistuva verkoston seurantastrategia

Europa Cinemas -verkoston suomalaiset jäsenet

Suomalaiset Europa Cinemas -verkoston jäsenteatterit vuonna 2020 ovat: Kino Iiris Lahdesta, Kino Tapiola Espoosta, Arthouse Cinema Niagara Tampereelta, Kino Engel Helsingistä, Korjaamo Kino Helsingistä, Finnkino Maxim Helsingistä, Kino Kuvakukko Kuopiosta ja Cinema Orion Helsingistä.

Europa Cinemas ottaa uusia jäseniä joka vuosi. Lisätietoja: https://www.europa-cinemas.org/en/

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi