|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till festivaler

Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film. Stödet för 2019 (EACEA 32/2018) har publicerats och det har två deadlines:
20.12.2018 för festivaler som ordnas mellan 1.5.-31.10.2019 och
7.5.2019 för festivaler som ordnas mellan 1.11.2019-30.4.2020.

Stödet kan sökas av festivaler med ett program som innehåller minst 70% europeisk film ELLER minst 100 långfilmer (eller 400 kortfilmer) från minst 15 MEDIA-länder. Av dessa filmer ska även minst 50% vara icke-nationella. Festivalen skall även jobba med publikutveckling. Kortfilmsfestivaler kan få stöd som varierar mellan 19 000-33 000 euro, enligt antalet filmer. För alla andra filmfestivaler är summorna minst 27 000 euro och max. 75 000 euro.

Festivalstödet har en budget på ca 3,2 miljoner euro för 2019 jämnt fördelad på två deadlines. Stödet betalas ut i form av fasta belopp (sk. lump sums) istället för utifrån en budget. Festivaler som i sitt utbud betonar reklamer, musikvideos, amatörfilmer, film för mobiler etc., omfattas inte av stödet. Samma gäller festivaler som har ett särskilt tema, som arkeologi eller antropologi, medicin, ornitologi, vetenskap, miljö, turism, sport etc.

Obs! Utlysningens Guidelines har helt förnyats. Den är nu uppdelad i två delar, Part A och Part B. Del A innehåller allmän information om EU-stödets regler och del B innehåller de specifika reglerna för den här utlysningen. Läs även Guide for Applicants!

Du hittar guidelines och tilläggsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2019-call-eacea-322018_en