|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till festivaler

Networks of European Festivals (CREA-MEDIA-2022-FESTNET)


Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film.

Deadline: 7.4.2021 kl 17.00 CET (Central European Time)
Budget: 5 miljoner euro.

Ansökningarna behandlas under april-augusti 2022. Besluten publiceras i september 2022. Avtalen undertecknas november 2022.

Tilläggsinformation finns på kommissionens portal: på Funding and Tenders -portalen.