|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till festivaler

Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film. Stödet för 2020 (EACEA 26/2019) har publicerats och det har två deadlines:
21.11.2019 för festivaler som ordnas mellan 1.5.-31.10.2020 och
23.4.2020 för festivaler som ordnas mellan 1.11.2010-30.4.2021.

Nytt år 2020 är att stödet nu har två "action lines". Action 1 motsvarar det gamla stödet, och action 2 är en tilläggsoption, även ett nätverk av festivaler kan söka stöd.

Action 1: Stödet kan sökas av festivaler med ett program som innehåller minst 70% europeisk film ELLER minst 100 långfilmer (eller 400 kortfilmer) från minst 15 MEDIA-länder. Av dessa filmer ska även minst 50% vara icke-nationella. Festivalen skall även jobba med publikutveckling. Kortfilmsfestivaler kan få stöd som varierar mellan 19 000-33 000 euro, enligt antalet filmer. För alla andra filmfestivaler är summorna minst 27 000 euro och max. 75 000 euro.

Festivalstödet har en budget på ca 3,2 miljoner euro för 2020 fördelad på två deadlines. Stödet betalas ut i form av fasta belopp (sk. lump sums) istället för utifrån en budget. Festivaler som i sitt utbud betonar reklamer, musikvideos, amatörfilmer, film för mobiler etc., omfattas inte av stödet. Samma gäller festivaler som har ett särskilt tema, som arkeologi eller antropologi, medicin, ornitologi, vetenskap, miljö, turism, sport etc.

Action 2: Festivalerna kan även söka stöd för koordination av och aktiviteter i festivalnätverk. Budgeten för 2020 är 500 000 euro. Maximistödet till ett nätverk är 180 000 euro. Nätverket skall ha minst 3 medlemsfestivaler från tre europeiska länder.

Obs! Guidelines är uppdelad i två delar, Part A och Part B. Del A innehåller allmän information om EU-stödets regler och del B innehåller de specifika reglerna för den här utlysningen. Läs även Guide for Applicants!

Du hittar guidelines och tilläggsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en

Kontaktuppgifter


Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3018, anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi