|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till fortbildning

(Call for proposals EACEA 09/2018)

Detta stöd riktar sig främst till europeiska utbildningsinstanser eller branschaktörer som arrangerar fortbildningskurser för yrkesverksamma inom den audiovisuella industrin. Stödet är uppdelat i två kategorier, och man skall välja vilkendera man söker från:
- Europeiska kurser
- Internationella och regionala kurser

Innehållet för den föreslagna kursen skall behandla något av ämnesområdena nedan:
- Publikbyggande, marknadsföring, distribution och exploatering
- Management/producentkurser
- Projektutveckling och produktion
- Digitala utmaningar

Stödet ges till specialiserade fortbildningskurser för professionellt verksamma: Privata eller offentliga europeiska utbildningsinstitutioner, film- och TV-skolor, produktions- eller distributionsbolag samt branschorganisationer kan söka stödet.
Utbildningsprojekten skall ha en (tydlig) europeisk dimension och majoriteten av deltagarna (och helst även föreläsarna) i kursen ska vara från ett land annat än arrangörens hemland. Stöd på upp till 60 % av projektkostnaderna kan beviljas till europeiska kurser, både kortare seminarier och workshops eller längre kurser, på plats eller i form av distansundervisning.

Kurser med en internationell dimension kan få upp till 80 % stöd. Utlysningen har en budget på totalt 7,5 miljoner euro. Den aktuella ansökningsomgången täcker tre år (2018-2020).

Det tidigare stödet som fanns för utbildningar på högskolenivå har utgått. För samarbeten mellan läroinstitut på högskolenivå finns programmet Erasmus+.

Se tilläggsinformation och beslutslistan på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en