|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Talents and Skills - stöd till fortbildning

Fostering European Media Talents and Skills (CRE-MEDIA-2022-TRAINING)

Detta stöd riktar sig främst till europeiska utbildningsinstanser eller branschaktörer som arrangerar fortbildningskurser för yrkesverksamma inom den audiovisuella industrin, på plats eller online. Syftet med stödet är att stötta och utveckla talang och färdighet hos yrkesverksamma och hjälpa dem att anpassa sig till nya kreativa processer och affärsmodeller för att kunna maximera och ta tillvara på möjligheter som finns genom digitala innovationer över hela värdekedjan. Fokus bör ligga på att förbättra färdigheter och kompetens som anpassar sig till hur marknaden utvecklar sig.

Budgeten för stödet är 20 366 966 euro. Stödet till kursarrangören kan uppgå till max 80% av de giltiga kostnaderna.

Deadline: 5.5.2022
Ansökningarna behandlas: maj - juli 2022
Information till sökande: augusti 2022
Avtalet undertecknas: oktober 2022

Tiiläggsinformation finns på kommissionens Funding & Tenders portal.

Kontaktuppgifter


Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3018, anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi