|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till fortbildning

(Call for proposals EACEA 09/2018)

Detta stöd riktar sig främst till europeiska utbildningsinstanser eller branschaktörer som arrangerar fortbildningskurser för yrkesverksamma inom den audiovisuella industrin. Utlysningen har en deadline, 26.4.2018 kl 12, och den täcker även åren 2019 och 2020.

Stödet är uppdelat i två kategorier, och man skall välja vilkendera man söker från:
- Europeiska kurser
- Internationella och regionala kurser

Innehållet för den föreslagna kursen skall behandla något av ämnesområdena nedan:
- Publikbyggande, marknadsföring, distribution och exploatering
- Management/producentkurser
- Projektutveckling och produktion
- Digitala utmaningar

Stödet ges till specialiserade fortbildningskurser för professionellt verksamma: Privata eller offentliga europeiska utbildningsinstitutioner, film- och TV-skolor, produktions- eller distributionsbolag samt branschorganisationer kan söka stödet.
Utbildningsprojekten skall ha en (tydlig) europeisk dimension och majoriteten av deltagarna (och helst även föreläsarna) i kursen ska vara från ett land annat än arrangörens hemland. Stöd på upp till 60 % av projektkostnaderna kan beviljas till europeiska kurser, både kortare seminarier och workshops eller längre kurser, på plats eller i form av distansundervisning.

Kurser med en internationell dimension kan få upp till 80 % stöd. Utlysningen har en budget på totalt 7,5 miljoner euro. Den aktuella ansökningsomgången täcker tre år (2018-2020).

Det tidigare stödet som fanns för utbildningar på högskolenivå har utgått. För samarbeten mellan läroinstitut på högskolenivå finns programmet Erasmus+.

Deadline för stödet 09/2018 är 26.4.2018 kl 12 och fortbildningen skall starta tidigast när kontraktet undertecknats och senast 31.8.2019.

Se tilläggsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en