|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Talent and Skills - stöd till fortbildning


Fostering European Media Talents and Skills (CRE-MEDIA-2021-TRAINING)

Detta stöd riktar sig främst till europeiska utbildningsinstanser eller branschaktörer som arrangerar fortbildningskurser för yrkesverksamma inom den audiovisuella industrin, på plats eller online. Syftet med stödet är att stötta och utveckla talang och färdighet hos yrkesverksamma och hjälpa dem att anpassa sig till nya kreativa processer och affärsmodeller för att kunna maximera och ta tillvara på möjligheter som finns genom digitala innovationer över hela värdekedjan. Fokus bör ligga på att förbättra färdigheter och kompetens som anpassar sig till hur marknaden utvecklar sig.

Budgeten för stödet är 8 miljoner euro. Stödet till kursarrangören kan uppgå till max 80% av de giltiga kostnaderna.

Deadline: 26.8.2021.
Ansökningarna behandlas: september - november
Information till sökande: november
Avtalet undertecknas: december 2021

Normalt kan ett projekt starta först när avtalet undertecknats, men 2021 tillämpas retroaktivitet så att projekt med vägande orsaker kan ha startdatum 1.1.2021.

Tiiläggsinformation finns på kommissionens Funding & Tenders portal.