|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Hankekehittelytuki: Slate funding (3–5 hankkeelle)

(Call EACEA 18/2019)
(Support for Development of Audiovisual Content - Slate Funding)

Hankekehittelytuen Slate funding -hakukierros vuodelle 2020 julkaistiin syyskuussa 2019. Haku on nyt avoinna ja hakuaika päättyy 4.2.2020 klo 17.00 Brysselin aikaa.

Tämän hakukierroksen budjetti on 12,5 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu?

Slate funding -tuki on tarkoitettu 3-5 hankkeen kehittelyyn ja sitä voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset tuotantoyhtiöt. Tuotantoyhtiön tulee olla perustettu vähintään 36 kuukautta ennen hakupäivää. Tuotantoyhtiöllä tulee olla suurin osuus hankkeiden oikeuksista.

Tuen hakijalta edellytetään, että se on viimeisten viiden vuoden aikana tuottanut elokuvan/tv-sarjan, joka on levitetty (elokuvateattereissa, televisiossa tai VOD-palvelussa) vähintään kolmessa muussa maassa kuin tuotantoyhtiön kotimaassa 1.1.2017 jälkeen.

Yhtiöiden tulee kuitenkin huomioida, että jos on saanut Slate funding -tuen vuonna 2019, niin silloin ei voi hakea nyt avoinna olevalla hakukierroksella. Jos on saanut Slate funding -tuen 2018 tai aiemmin ja vaikka Slate funding olisi vielä avoinna, uutta tukea voi hakea. Huomionarvoista on myös se, että Slate funding -tuki ja yksittäisten hankkeiden kehittelytuki ovat valinnaisia eli yhtiö ei voi hakea molempia, vaan pitää valita jompikumpi.

Millaiset hankkeet ovat hakukelpoisia?

Tuettavat hankkeet voivat olla fiktioita, dokumentteja, animaatioita, tv-sarjoja tai yksittäisiä tv-ohjelmia. Hankkeet voivat olla suunnattuja valkokankaalle, televisioon, digitaaliseen jakeluun ja myös Virtual Reality -hankkeet kuuluvat tuen piiriin.

Tukea voivat saada:

- fiktio-, animaatio- ja dokumenttielokuvat, joiden minimipituus on 60 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on elokuvateatteri
- fiktiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 90 minuuttia, animaatiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 24 minuuttia ja dokumentit (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 50 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on televisio
- fiktio-, animaatio- ja dokumenttihankkeet, joiden ensisijainen levityskanava on digitaalinen esityskanava ja joihin pätevät samat pituusvaatimukset kuin televisiolevityksessä (fiktio vähintään 90 min, animaatio vähintään 24 min. ja dokumentti vähintään 50 minuuttia)
- virtual reality -hankkeet: ei minimipituusvaatimusta

Tukea hakeville hankkeille on säännöissä myös vaatimus, että ne eivät saa mennä tuotantoon ennen kuin hakemuksen lähettämisestä on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta.

Paljonko tukea voi saada?

Slate funding -tukea voi saada minimissään 70 000 euroa ja enimmillään 210 000 euroa. Jos kyseessä on hakemus, joka pitää sisällään ainoastaan dokumentteja, tuen maksimimäärä on 150 000 euroa. Yksittäisen projektin kohdalla tuki voi olla vähintään 10 000 euroa ja enintään 60 000 euroa.

Slate funding -hakemukseen voi liittää mukaan myös yhden lyhytelokuvan, jonka kehittelyyn ja tuotantoon voi saada tukea enintään 10 000 euroa. Lyhytelokuva voi olla korkeintaan 20 minuuttia pitkä ja ohjaajan/tekijöiden tulee olla alalla uusia tulokkaita (emerging talents who have not yet made a work that has had commercial distribution and who are looking for guidance and support towards making their first commercial audiovisual work). Lyhytelokuvan kuluista 80 % on kelvollisia kuluja. Ilman lyhytelokuvaa Slate funding -tuen maksimisumma on 200 000 euroa.

Huomioitavia seikkoja

- hakukierroksen tukiehdot sisältävä Guidelines-dokumentti jakautuu kahteen osaan, Part A ja Part B. Part A sisältää yleistä tietoa EU-tuen säännöistä ja Part B sisältää tämän hakukierroksen tarkemmat hakuehdot. Lisää hyödyllisiä ohjeita on myös dokumentissa Guide for applicants.

- eligibility checklist löytyy Guide for Applicants -ohjeesta: kannattaa lukea ja tehdä

- referenssityön osalta kannattaa huomioida, että jos referenssityö ei täytä ehtoja, hakemus hylätään automaattisesti, vaikka yhtiöllä olisi ehdot täyttävä referenssi. Tässä kohdassa täytyy siis olla huolellinen!

- Slate funding -kulut ovat kelvollisia vasta Brysselin EACEA Agencyn kanssa tehtävän tukisopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen. Jos tuensaaja kuitenkin pystyy esittämään hyvät perustelut, kulut voidaan katsoa kelvollisiksi hakemuksen lähettämispäivästä lähtien.

- Oikeuksiin liittyvät kulut eivät ole kelvollisia takautuvasti: vain ne kulut hyväksytään, jotka maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

- Hakemuksessa tulee kertoa, jos elokuvalla on jo ISAN- tai EIDR-numero (=interoperable standard identifier). Jos hanke saa tukea, täytyy luokitusnumero hankkia ja numero tulee ilmoittaa viimeistään loppuraportin yhteydessä.

Miten hakemus pisteytetään?

Elokuva-alalla toimivat ekspertit arvioivat kaikki hakukelpoiset hakemukset ja pisteyttävät ne. Maksimipistemäärä on 100, mutta lisäksi pienille maille jaetaan lisäpisteitä. Lisäpisteiden kriteereissä maat on jaettu kolmeen ryhmään:

1) isot maat (Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Iso-Britannia): ei lisäpisteitä
2) tuotantokapasiteetiltaan pienet maat: 10 lisäpistettä
3) tuotantokapasiteetiltaan keskikokoiset maat: 5 lisäpistettä

Suomi kuuluu tässä jaottelussa ryhmään kolme ja hakijat saavat näin ollen 5 lisäpistettä. Hakukierroksen säännöistä voi lukea tarkemmin, miten hankkeet pisteytetään.

Hakuohjeet ja muut lisätiedot löydät täältä: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi