|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Hankekehittelytuki: Slate funding (3–5 hankkeelle)

(Call for proposals EACEA/23/2017)
(Support for Development of Audiovisual Content - Slate Funding)

Hankekehittelytuen Slate funding -hakukierros vuodelle 2018 julkaistiin 5.12.2017. Haku on nyt avoinna ja hakuaika päättyy 6.2.2018 klo 12.00 Brysselin aikaa. Huom. Alun perin hakuajan ilmoitettiin päättyvän 1.2.2018, mutta sitä pidennettiin jatkumaan tiistaihin 6.2.2018 klo 12.00 saakka.

Tämän hakukierroksen budjetti on 12,5 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu?

Slate funding -tuki on tarkoitettu 3-5 hankkeen kehittelyyn ja sitä voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset tuotantoyhtiöt. Tuotantoyhtiön tulee olla perustettu vähintään 36 kuukautta ennen hakupäivää. Tuotantoyhtiöllä tulee olla suurin osuus hankkeiden oikeuksista.

Tuen hakijalta edellytetään, että se on viimeisten viiden vuoden aikana tuottanut elokuvan/tv-sarjan, joka on levitetty (elokuvateattereissa, televisiossa tai VOD-palvelussa) vähintään kolmessa muussa maassa kuin tuotantoyhtiön kotimaassa 1.1.2015 jälkeen.

Yhtiöiden tulee kuitenkin huomioida, että jos on saanut Slate funding -tuen vuonna 2017, niin silloin ei voi hakea nyt avoinna olevalla hakukierroksella. Jos on saanut Slate funding -tuen 2016 tai aiemmin ja vaikka Slate funding olisi vielä avoinna, uutta tukea voi hakea. Huomionarvoista on myös se, että Slate funding -tuki ja yksittäisten hankkeiden kehittelytuki ovat valinnaisia eli yhtiö ei voi hakea molempia, vaan pitää valita jompikumpi.

Millaiset hankkeet ovat hakukelpoisia?

Tuettavat hankkeet voivat olla fiktioita, dokumentteja, animaatioita, tv-sarjoja tai yksittäisiä tv-ohjelmia. Hankkeet voivat olla suunnattuja valkokankaalle, televisioon, digitaaliseen jakeluun ja myös Virtual Reality -hankkeet kuuluvat tuen piiriin.

Tukea voivat saada:

- fiktio-, animaatio- ja dokumenttielokuvat, joiden minimipituus on 60 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on elokuvateatteri
- fiktiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 90 minuuttia, animaatiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 24 minuuttia ja dokumentit (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 50 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on televisio
- fiktio-, animaatio- ja dokumenttihankkeet, joiden ensisijainen levityskanava on digitaalinen esityskanava ja joihin pätevät samat pituusvaatimukset kuin televisiolevityksessä (fiktio vähintään 90 min, animaatio vähintään 24 min. ja dokumentti vähintään 50 minuuttia)
- virtual reality -hankkeet: ei minimipituusvaatimusta

Tukea hakeville hankkeille on säännöissä myös vaatimus, että ne eivät saa mennä tuotantoon ennen kuin hakemuksen lähettämisestä on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta.

Paljonko tukea voi saada?

Slate funding -tukea voi saada minimissään 70 000 euroa ja enimmillään 210 000 euroa. Jos kyseessä on hakemus, joka pitää sisällään ainoastaan dokumentteja, tuen maksimimäärä on 150 000 euroa. Yksittäisen projektin kohdalla tuki voi olla vähintään 10 000 euroa ja enintään 60 000 euroa.

Slate funding -hakemukseen voi liittää mukaan myös yhden lyhytelokuvan, jonka kehittelyyn ja tuotantoon voi saada tukea enintään 10 000 euroa. Lyhytelokuva voi olla korkeintaan 20 minuuttia pitkä ja ohjaajan/tekijöiden tulee olla alalla uusia tulokkaita (emerging talents who have not yet made a work that has had commercial distribution and who are looking for guidance and support towards making their first commercial audiovisual work). Ilman lyhytelokuvaa Slate funding -tuen maksimisumma on 200 000 euroa.

Säännöissä uutta tällä hakukierroksella:

- Jatkossa Slate funding -kulut ovat kelvollisia vasta Brysselin EACEA Agencyn kanssa tehtävän tukisopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen. Jos tuensaaja kuitenkin pystyy esittämään hyvät perustelut, kulut voidaan katsoa kelvollisiksi hakemuksen lähettämispäivästä lähtien.

- Oikeuksiin liittyvät kulut olivat vielä viime hakukierroksella kelvollisia alkaen jopa 12 kuukautta ennen hakemuksen lähettämistä. Nyt oikeuksiin liittyvät kulut eivät ole kelvollisia takautuvasti: vain ne kulut hyväksytään, jotka maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

- Tällä hakukierroksella uusi vaatimus on se, että hakemuksessa tulee kertoa, jos elokuvalla on jo ISAN- tai EIDR-numero (=interoperable standard identifier). Jos hanke saa tukea, täytyy luokitusnumero hankkia ja numero tulee ilmoittaa viimeistään loppuraportin yhteydessä.

Miten hakemus pisteytetään?

Elokuva-alalla toimivat ekspertit arvioivat kaikki hakukelpoiset hakemukset ja pisteyttävät ne. Maksimipistemäärä on 100, mutta lisäksi pienille maille jaetaan lisäpisteitä. Lisäpisteiden kriteereissä maat on jaettu kolmeen ryhmään:

1) isot maat (Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Iso-Britannia): ei lisäpisteitä
2) tuotantokapasiteetiltaan pienet maat: 10 lisäpistettä
3) tuotantokapasiteetiltaan keskikokoiset maat: 5 lisäpistettä

Suomi kuuluu tässä jaottelussa ryhmään kolme ja hakijat saavat näin ollen 5 lisäpistettä. Hakukierroksen säännöistä (Guidelines, s. 12-14) voi lukea tarkemmin, miten hankkeet pisteytetään.

Hakuohjeet ja muut lisätiedot löydät täältä: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2018_en

Tervetuloa strategiakokoukseen 19.12. klo 14.00

Luova Eurooppa -yhteyspiste järjestää STRATEGIAKOKOUKSEN Suomen elokuvasäätiön neuvotteluhuoneessa TIISTAINA 19.12. klo 14.00. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat aikeissa hakea Slate funding -tukea tällä hakukierroksella. Mietitään yhdessä, miten kirjoittaa hyvä Slate-hakemus: montako hanketta on hyvä olla mukana, miten painottaa hakemuksen eri osioita jne. Tule mukaan keskustelemaan, sparraamme kaikkia hakijoita! Luova Eurooppa -yhteyspiste neuvoo tuen hakemisessa muulloinkin, ota rohkeasti yhteyttä!

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi