|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Hankekehittelytuki: Slate development (3–5 hankkeelle)

European slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE)

Hankekehittelytuen slate development -hakukierros vuodelle 2021 julkaistiin 2.6.2021. Hakuaika päättyy 25.8.2021 klo 17.00 Brysselin aikaa.

Tämän hakukierroksen budjetti on noin 15,1 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu?

Slate funding -tuki on tarkoitettu 3-5 hankkeen kehittelyyn ja sitä voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset tuotantoyhtiöt. Tuotantoyhtiöllä tulee olla suurin osuus hankkeiden oikeuksista.

Tuen hakijalta edellytetään, että se on 1.1.2014 jälkeen tuottanut kaksi (kesto vähintään 24 minuuttia) elokuvaa/tv-sarjaa, jotka on levitetty (elokuvateattereissa, televisiossa tai VOD-palvelussa) vähintään kolmessa muussa maassa kuin tuotantoyhtiön kotimaassa. VR-hankkeissa ei ole minuuttirajoituksia.

Yhtiöiden tulee kuitenkin huomioida, että jos on allekirjoittanut Slate funding -tukisopimuksen edellisen 12 kuukauden aikana, niin silloin ei voi hakea tukea nyt avoinna olevalla hakukierroksella. Aika lasketaan hakupäivästä 25.8.2021. Jos on saanut Slate funding -tuen aiemmin ja vaikka Slate funding olisi vielä avoinna, uutta tukea voi hakea. Huomionarvoista on myös se, että Slate funding -tuki ja yhteiskehittelytuki (Co-development) ovat valinnaisia eli yhtiö ei voi hakea molempia, vaan pitää valita jompikumpi.

Millaiset hankkeet ovat hakukelpoisia?

Tuettavat hankkeet voivat olla fiktioita, dokumentteja, animaatioita, tv-sarjoja tai yksittäisiä tv-ohjelmia. Hankkeet voivat olla suunnattuja valkokankaalle, televisioon, digitaaliseen jakeluun ja myös Virtual Reality -hankkeet kuuluvat tuen piiriin.

Tukea voivat saada:

- fiktio-, animaatio- ja dokumenttielokuvat, joiden minimipituus on 60 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on elokuvateatteri
- fiktiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 90 minuuttia, animaatiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 24 minuuttia ja dokumentit (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 50 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on televisio
- fiktio-, animaatio- ja dokumenttihankkeet, joiden ensisijainen levityskanava on digitaalinen esityskanava ja joihin pätevät samat pituusvaatimukset kuin televisiolevityksessä (fiktio vähintään 90 min, animaatio vähintään 24 min. ja dokumentti vähintään 50 minuuttia)
- virtual reality -hankkeet: ei minimipituusvaatimusta

Tukea hakeville hankkeille on säännöissä myös vaatimus, että ne eivät saa mennä tuotantoon ennen kuin hakemuksen lähettämisestä on kulunut vähintään kymmenen kuukautta.

Paljonko tukea voi saada?

Slate funding -tuki on jatkossa määräsumma (lump sum) ja se myönnetään seuraavasti:

Animaatio, one-off 55 000 €
Animaatio, sarja 60 000 €
Dokumentti 30 000 €
Dokumenttisarja 35 000 €
Fiktio, enintään 5M€ budjetti 45 000 €
Fiktio, yli 5 M€ budjetti 60 000 €
Fiktiosarja, enintään 5 M€ budjetti 55 000 €
Fiktosarja, 5 M-20 M€ budjetti 75 000 €
Fiktiosarja, yli 20 M€ budjetti 100 000 €
Valinnainen lyhytelokuva 10 000 €

Slate funding -hakemukseen voi liittää mukaan myös yhden lyhytelokuvan, jonka kehittelyyn ja tuotantoon voi saada tukea enintään 10 000 euroa. Lyhytelokuva voi olla korkeintaan 20 minuuttia pitkä ja ohjaajan/tekijöiden tulee olla alalla uusia tulokkaita (emerging talents).

Huomioitavia seikkoja

- hakukierroksen tukiehdot löytyvät Funding & Tender portaalissa, ja myös hakeminen tapahtuu portaalissa. Tuki on ns. e-grant, ja hakeminen on varsin erilaista kuin ennen, joten varaa riittävästi aikaa portaalityöskentelyyn!!! Jos yhtiöllä ei jo ole PIC-koodia, pitää ensin rekisteröityä hakijaksi. Tutustu portaaliin tässä: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=CREA2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1,0;freeTextSearchKeyword=

- tuki on määräsumma, joten jatkossa ei tarvitse tilintarkastajan allekirjoitusta. Raportointi kevenee.
- referenssityön osalta kannattaa huomioida, että jos referenssityö ei täytä ehtoja, hakemus hylätään automaattisesti, vaikka yhtiöllä olisi ehdot täyttävä referenssi. Tässä kohdassa täytyy siis olla huolellinen!

Miten hakemus pisteytetään?

Elokuva-alalla toimivat ekspertit arvioivat kaikki hakukelpoiset hakemukset ja pisteyttävät ne. Maksimipistemäärä on 100:

Eurooppalainen lisäarvo 0-15 pistettä
Innovatiivisuus 0-10 pistettä
Yhtiön strategia kestävän kehityksen suhteen (0-5 pistettä)
Sukupuolten tasa-arvoon tähtäävä strategia (projektien osalta 0-5 pistettä)
Projektien sisältö ja laatu (0-15 pistettä)
KV-potentiaali (0-15 pistettä)
Kehittely- ja rahoitusstrategioiden laatu (0-20 pistettä)
Markkinointi- ja levitysstrategioiden laatu (0-15 pistettä)

Hakukierroksen säännöistä voi lukea tarkemmin, miten hankkeet pisteytetään.

Hakuohjeet ja muut lisätiedot löydät Euroopan komission Funding and Tenders -portaalista

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Anni Rossi
puh. 09 6220 3024
anni.rossi@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi