|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Hankekehittelytuki (EACEA/22/2017)

(Development of Audiovisual Content - Single Projects)

Luova Eurooppa –ohjelman Median alaohjelman yksi keskeinen toiminta-alue on audiovisuaalisten projektien kehittely ja tätä tarkoitusta varten myönnettävä tuki. Tukea myönnetään projekteille, joita kehitellään eurooppalaisia ja kansainvälisiä markkinoita varten.

Luova Eurooppa –ohjelman Median alaohjelman Hankekehittelytuen uusi hakukierros julkaistiin 20.9.2017. Tämä hakukierros pitää sisällään tuen yksittäisille hankkeille. Hankekehittelyn Slate funding -tuki usealle projektille yhtä aikaa on oma hakukierroksensa, joka julkaistaan myöhemmin syksyllä 2017.

Syksyllä 2017 julkaistun (vuoden 2018) hakukierroksen hakuajat ovat seuraavat:

 • yksittäiset hankkeet (single projects): 23.11.2017 ja 19.4.2018

Tuen englanninkieliset nettisivut löytyvät osoitteesta: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en

Online-hakulomakkeen saat ladattua omalle koneellesi, kun olet ensin rekisteröitynyt ja saanut oman PIC-koodin. Tässä linkki rekisteröitymiseen ja hakulomakkeisiin: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Keille tuki on tarkoitettu

Hankekehittelytukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset audiovisuaalisella alalla toimivat tuotantoyhtiöt kehitteillä olevalle fiktio-, animaatio-, tai dokumenttielokuvalle tai -sarjalle. Myös Virtual Reality -hankkeet ovat hakukelpoisia. Hanke voi olla suunnattu elokuvateatterilevitykseen, televisioon tai kaupallisesti levitettäväksi digitaalisilla alustoilla. Yhtiön, joka hakee tukea, tulee olla perustettu vähintään 12 kuukautta ennen hakemuksen jättämistä.

Tuotantoyhtiö on oikeutettu hakemaan tukea, jos se on tuottanut vähintään yhden Media-ohjelman genreihin (fiktio, dokumentti, animaatio) kuuluvan hankkeen, joka on levitetty 1.1.2015 jälkeen. Elokuva saa olla korkeintaan viisi vuotta vanha ja hanke tulee olla levitetty vähintään yhdessä muussa maassa kuin kotimaassa. Hakukelpoisuuden arvioimisessa voidaan ottaa huomioon myös yksittäisten henkilöiden työhistoria (track record), jos yhtiö ei ole vielä tuottanut yhtään elokuvaa.

Hankekehittelytuen säännöissä painottuu voimakkaasti nyt EU-tuen tuoma lisäarvo eli mitä lisäarvoa tuki tuo hankkeelle? EU-komissio haluaa, että tuettavat hankkeet ovat kunnianhimoisia ja tuen avulla halutaan taata riittävä aika hankkeen kehittelyyn. Sen takia hakemuksen jättämisestä tulee kulua vähintään 8 kuukautta ennen kuin hanke saa mennä tuotantoon.

Mihin tukea voi hakea

Luova Eurooppa-ohjelman Median alaohjelman hankekehittelyllä tarkoitetaan työvaiheita, jotka tapahtuvat ennen fiktion, luovan dokumentin tai animaation kuvauksia (principal photography). Tukea voi saada esimerkiksi oikeuksien hankkimiseen, hankkeen selvitys- ja tutkimustöihin, arkistojen tutkimiseen, käsikirjoittamiseen, storyboardien tekemiseen, tiimin ja päänäyttelijöiden löytämiseen, budjettisuunnitelmien tekoon, rahoituksen ja partnerien etsintään, tuotantosuunnitelman sekä alkuvaiheen myyntisuunnitelmien tekoon ja demon ja teaserin valmistamiseen. Animaatioiden kohdalla graafinen tutkimus ja pilotti ovat hankekehittelyyn kuuluvia vaiheita.

Tukea voivat saada hankkeet, jotka täyttävät seuraavat vähimmäispituudet:

 • teatterilevitykseen suunnatun fiktion, animaation tai luovan dokumentin tulee olla vähintään 60 minuuttia pitkä
 • televisioon suunnatun draamaelokuvan tai -sarjan tulee olla vähintään 90 minuuttia pitkä
 • animaation (yksittäinen ohjelma tai sarja) tulee olla vähintään 24 minuuttia pitkä (kesto on koko sarjan kesto eli yksittäiset jaksot voivat olla vaikka vain 5 minuuttia pitkiä)
 • televisiolevitykseen suunnatun dokumentin vähimmäispituus on 50 minuuttia sekä yksittäiselle elokuvalle että sarjalle
 • edellä mainitut pituusvaatimukset ovat voimassa myös hankkeille, joiden ensisijainen levitys tapahtuu internetissä
 • jos kyseessä on Virtual Reality -hanke, sitä eivät koske muiden genrejen tapaan minuuttimääräiset pituusvaatimukset
Kaiken hankekehittelyn perusta ovat oikeudet. Hakijan täytyy osoittaa, että hänellä on oikeudet kyseiseen hankkeeseen. Se tulee osoittaa sopimuksella käsikirjoittajan tai oikeuksienhaltijan kanssa. Hakijalla täytyy olla suurin osa hankkeeseen liittyvistä oikeuksista.

Myönnettävät tuet ovat suoraa tukea. Luova Eurooppa -tuen lisäksi hankkeen kehittelybudjetissa on kuitenkin oltava myös muuta kotimaista ja mahdollisesti myös ulkomaista rahoitusta.

Paljonko tukea voi saada

Haettavaa tukisummaa ei voi itse määritellä hankkeen budjetin mukaan, vaan haettavat summat ovat seuraavat yksittäisille hankkeille:

 • 60 000 € animaatioille
 • 25 000 € dokumenteille
 • 30 000 € fiktioille, joiden tuotantobudjetti on alle 1,5 M €
 • 50 000 € fiktioille, joiden tuotantobudjetti on 1,5 M € tai enemmän

Tuen budjetti ja ohjelman jäsenmaat

Tämän vuoden 2018 hakukierroksen budjetti yksittäisille hankkeille on noin 5,4 miljoonaa euroa, joka jakautuu tasan kahden deadlinen kesken.

Luova Eurooppa –ohjelman Median alaohjelmaan kuuluu 35 maata: kaikki 28 EU-maata sekä Albania, Bosnia ja Herzegovina, Islanti, Makedonia, Montenegro, Norja ja Serbia.

Hakemusten pisteytys

Hakemuksen arviointi, yksittäiset hankkeet:

Maksimipistemäärä on 100 (lisäpisteiden kanssa maksimi on 105 p.) ja painotukset ovat seuraavat:

 • 0–50 pistettä: Projektin laatu ja potentiaali eurooppalaiseen levitykseen
 • 0–10 pistettä: Kehittelystrategian laatu
 • 0–20 pistettä: Eurooppalainen ja kansainvälinen levitys- ja markkinointistrategia
 • 0–10 pistettä: Projektin työryhmän laatu: luovan työryhmän kokemus, potentiaali ja soveltuvuus
 • 0–10 pistettä: Rahoitussuunnitelman laatu ja hankkeen mahdollinen toteutettavuus

Aiemmin hankekehittelyn hakuehdoissa oli automaattisia lisäpisteitä niin sanotuille alhaisen tuotantokapasiteetin maille sekä tuotantokapasiteetiltaan keskikokoisille maille. Nyt näistä lisäpisteistä on luovuttu eli Suomi ei saa enää 5 lisäpistettä, kuten viime hakukierroksella. Alhaisen tuotantokapasiteetin maille, joita ovat Albania, Bosnia ja Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsekin tasavalta, Viro, Kreikka, Unkari, Islanti, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia on kuitenkin oma myönnytyksensä. Kokonaisbudjetista 27% on varattu alhaisen tuotantokapasiteetin maista tuleville hakemuksille edellyttäen, että hakemus ylittää 75 pisteen rajan.

Viisi lisäpistettä saa edelleen siitä, jos hakemus koskee hanketta, joka on suunnattu lapsille/nuorille (0-16 v.). Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että lapsille suunnatut animaatiot eivät saa lisäpisteitä. Tällä halutaan taata myös aikuisille suunnattujen animaatioiden mahdollisuus tukeen.

Uusi vaatimus: ISAN tai EIDR-numero

Tällä hakukierroksella uusi vaatimus on se, että hakemuksessa tulee kertoa, jos elokuvalla on jo ISAN- tai EIDR -numero (=interoperable standard identifier). Jos hanke saa tukea, niin siinä vaiheessa luokitusnumero täytyy viimeistään hankkia ja numero tulee ilmoittaa viimeistään loppuraportin yhteydessä.

Näin haet tukea

Hankekehittelytuen kuten muidenkin Luova Eurooppa –tukien hakeminen tapahtuu online-hakemuksella. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää pyydetyt liitteet (4 kpl). Kaikki muut olennaiset liitteet toimitetaan vasta siinä vaiheessa, kun hanke on hyväksytty.

Ennen kuin täytät online-hakemuksen, toimi seuraavasti:

 1. soita tai tule käymään Luova Eurooppa –yhteyspisteessä Suomen elokuvasäätiössä, niin voimme keskustella hankkeestasi ja käydä läpi hakukriteerit, jotta voit olla varma, että hankkeesi on hakukelpoinen
 2. Lue hyvin Guidelines-dokumentti, josta selviävät tuen säännöt ja hakukriteerit. Lue myös Guide for Applicants, josta saat lisäohjeita ja tarvittavat linkit. Myös eForm User Guide on hyvä apuväline, kun täytät online-hakulomaketta. Hyödyllistä luettavaa on myös dokumentti FAQ eli Frequently Asked Questions. Kaikki kyseiset dokumentit löydät täältä: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en. Jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten!
 3. Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU- komission Participant Portal –tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
 4. Aloita hakemuksen täyttäminen ja tallenna luonnos. Kirjoittamista voi jatkaa erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ!
 5. Ennenkuin lähetät hakemuksen, kannattaa käydä näyttämässä hakemusta Luova Eurooppa –yhteyspisteessä Suomen elokuvasäätiössä! Varaa tapaaminen hyvissä ajoin! Autamme mielellämme. Meillä on vuosien kokemus hakemusten lukemisesta ja näemme helposti sen heikkoudet ja vahvuudet ja mahdollisuuden menestyä kovassa kilpailussa.
 6. Lähetä hakemus ennen deadlinen umpeutumista, mielellään edellisenä päivä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA!

Hakemusten arviointi

Hakemus lähetetään EU-komission Luova Eurooppa-yksikköön Brysseliin, mutta tekninen käsittely tapahtuu Toimeenpanovirastossa (EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Siellä hakemukset käydään läpi ja puutteelliset hakemukset karsitaan heti alkuunsa ja esim. määräajan jälkeen saapuneet hylätään. Jokaisen hakemuksen lukee ja pisteyttää kaksi arvioitsijaa, jotka ovat alan ammattilaisia. Jos näiden kahden lukijan arviot hakemuksesta poikkeavat toisistaan, komissio voi kysyä kolmannen henkilön tai asiantuntijapaneelin mielipidettä. Parhaat pisteet saaneille hankkeille myönnetään tukea, kunnes tukisumma on käytetty.

Tulosten julkaiseminen

Hankekehittelyn yksittäisten hankkeiden hakemusten arviointi tapahtuu seuraavan aikataulun mukaisesti:

 1. Deadline 23.11.2017 → arviointi joulukuu 2017-helmikuu 2018 → hakijoille tieto maaliskuussa 2018 → sopimuksen allekirjoitus huhtikuussa 2018
 2. Deadline 19.4.2018 → arviointi touko-elokuu 2018 → hakijoille tieto syyskuussa 2018 → sopimuksen allekirjoitus lokakuussa 2018

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi