|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Yhteiskehittelytuki

European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV)

Co-development eli yhteiskehittelytuen hakukierros vuodelle 2021 julkaistiin 9.6.2021. Hakuaika päättyy 17.11.2021 klo 17.00 Brysselin aikaa.

Tämän hakukierroksen budjetti on noin 5 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu?

Yhteiskehittelytuki on tarkoitettu itsenäisille, eurooppalaisille elokuvatuotantoyhtiöille, jotka kehittelevät yhteistuotantoon tähtäävää elokuvahanketta jonkun toisen Euroopan maan tuotantoyhtiön kanssa. Hakuehtona on siis vähintään kaksi tuotantoyhtiötä kahdesta eri maasta, mutta tuotantoyhtiöitä voi olla enemmänkin kuin 2 ja useammasta maasta (ei ylärajaa).

Hanke tulee olla suunnattu kaupalliseen levitykseen joko elokuvateatteriin, televisioon tai online-jakelualustalle.

Hakijalla tulee olla näyttöä aiemmasta yhtiön tuottamasta elokuvasta, joka on levitetty 1.1.2014 jälkeen kolmessa muussa maassa kuin kotimaassa.

Huomionarvoista on, että Slate development -tuki ja yhteiskehittelytuki ovat valinnaisia eli yhtiö ei voi hakea molempia, vaan pitää valita jompikumpi.

Millaiset hankkeet ovat hakukelpoisia?

Tuettavat hankkeet voivat olla fiktioita, luovia dokumentteja, animaatioita, tv-sarjoja tai yksittäisiä tv-ohjelmia. Hankkeet voivat olla suunnattuja valkokankaalle, televisioon tai digitaaliseen jakeluun.

Tukea voivat saada:

- fiktio-, animaatio- ja dokumenttielokuvat, joiden minimipituus on 60 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on elokuvateatteri
- fiktiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 90 minuuttia, animaatiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 24 minuuttia ja dokumentit (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 50 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on televisio
- fiktio-, animaatio- ja dokumenttihankkeet, joiden ensisijainen levityskanava on digitaalinen esityskanava ja joihin pätevät samat pituusvaatimukset kuin televisiolevityksessä (fiktio vähintään 90 min, animaatio vähintään 24 min. ja dokumentti vähintään 50 minuuttia)
- virtual reality -hankkeet: ei minimipituusvaatimusta

Tukea hakeville hankkeille on säännöissä myös vaatimus, että ne eivät saa mennä tuotantoon ennen kuin hakemuksen deadlinesta on kulunut vähintään kymmenen kuukautta.

Tukea hakevalla tuotantoyhtiöllä (coordinator) tulee olla suurin osa hankkeen oikeuksista tai jos yhtiöitä on kaksi, niin myös 50% ja 50% osuudet ovat hyväksyttävissä.

Hankkeen kesto

Hanke voi kestää enintään 30 kuukautta.

Paljonko tukea voi saada?

Yhteiskehittelytuki on niin sanottu "customised lump sum" eli tukisummaa ei ole määritelty valmiiksi, kuten lump sum -hauissa, vaan tuki määräytyy hankkeen budjetin mukaan. Tukea voi saada enintään 50 % hyväksyttävistä kuluista ja enintään 60 000 euroa per hankkeen osapuoli eli jos hankkeessa on kaksi tuotantoyhtiötä, molemmat voivat saada enintään 60 000 euroa. Jos kyseessä on tv-sarja, jonka tuotantobudjetti on yli 20 miljoonaa euroa, voi tuki per tuotantoyhtiö olla enintään 100 000 euroa.

Huomioitavia seikkoja

- hakukierroksen tukiehdot löytyvät Funding & Tender portaalissa, ja myös hakeminen tapahtuu portaalissa. Tuki on ns. e-grant, ja hakeminen on varsin erilaista kuin ennen, joten varaa riittävästi aikaa portaalityöskentelyyn. Jos yhtiöllä ei jo ole PIC-koodia, pitää ensin rekisteröityä hakijaksi. Tutustu portaaliin tässä: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=CREA2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1,0;freeTextSearchKeyword=

Hakemisen aikataulu

Haku julkaistu: 9.6.2021
Haku päättyy: 17.11.2021 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET)
Arviointi: marraskuu 2021-huhtikuu 2022
Päätökset ilmoitetaan: Toukokuu 2022
Sopimuksen allekirjoitus: Kesä-elokuu 2022

Hakuohjeisiin pääsee tutustumaan Euroopan komission Funding and Tenders -portaalissa.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Anni Rossi
puh. 09 6220 3024
anni.rossi@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi