|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Hankekehittelytuki, yksittäiset hankkeet (Call EACEA 17/2019)

(Development of Audiovisual Content - Single Projects)

Luova Eurooppa –ohjelman Median alaohjelman yksi keskeinen toiminta-alue on audiovisuaalisten projektien kehittely ja tätä tarkoitusta varten myönnettävä tuki. Tukea myönnetään projekteille, joita kehitellään eurooppalaisia ja kansainvälisiä markkinoita varten.

Luova Eurooppa –ohjelman Median alaohjelman Hankekehittelytuen uusi hakukierros julkaistiin 12.9.2019. Tämä hakukierros pitää sisällään tuen yksittäisille hankkeille. Hankekehittelyn Slate funding -tuki usealle projektille yhtä aikaa on oma hakukierroksensa, joka julkaistaan syyskuussa 2019.

Syksyllä 2019 julkaistun (vuoden 2020) hakukierroksen hakuajat ovat seuraavat:

 • yksittäiset hankkeet (single projects): 13.11.2019 ja 12.5.2020. Hakemukset tulee lähettää ennen klo 17.00 Brysselin aikaa.

Tuen englanninkieliset nettisivut löytyvät osoitteesta: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en

Online-hakulomakkeen saat ladattua omalle koneellesi, kun olet ensin rekisteröitynyt ja saanut oman PIC-koodin. Tässä linkki rekisteröitymiseen ja hakulomakkeisiin: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Keille tuki on tarkoitettu

Hankekehittelytukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset audiovisuaalisella alalla toimivat tuotantoyhtiöt kehitteillä olevalle fiktio-, animaatio-, tai dokumenttielokuvalle tai -sarjalle. Myös Virtual Reality -hankkeet ovat hakukelpoisia. Hanke voi olla suunnattu elokuvateatterilevitykseen, televisioon tai kaupallisesti levitettäväksi digitaalisilla alustoilla. Yhtiön, joka hakee tukea, tulee olla perustettu vähintään 12 kuukautta ennen hakemuksen jättämistä.

Tuotantoyhtiö on oikeutettu hakemaan tukea, jos se on tuottanut vähintään yhden Media-ohjelman genreihin (fiktio, dokumentti, animaatio) kuuluvan hankkeen, joka on levitetty 1.1.2017 jälkeen. Elokuva saa olla korkeintaan viisi vuotta vanha ja hanke tulee olla levitetty vähintään yhdessä muussa maassa kuin kotimaassa. Hakukelpoisuuden arvioimisessa voidaan ottaa huomioon myös yksittäisten henkilöiden (osakkeenomistaja tai toimitusjohtaja) työhistoria (track record), jos yhtiö ei ole vielä tuottanut yhtään elokuvaa.

Hankekehittelytuen säännöissä painottuu voimakkaasti EU-tuen tuoma lisäarvo eli mitä lisäarvoa tuki tuo hankkeelle? EU-komissio haluaa, että tuettavat hankkeet ovat kunnianhimoisia ja tuen avulla halutaan taata riittävä aika hankkeen kehittelyyn. Sen takia hakemuksen jättämisestä tulee kulua vähintään 8 kuukautta ennen kuin hanke saa mennä tuotantoon.

Mihin tukea voi hakea

Luova Eurooppa-ohjelman Median alaohjelman hankekehittelyllä tarkoitetaan työvaiheita, jotka tapahtuvat ennen fiktion, luovan dokumentin tai animaation kuvauksia (principal photography). Tukea voi saada esimerkiksi oikeuksien hankkimiseen, hankkeen selvitys- ja tutkimustöihin, arkistojen tutkimiseen, käsikirjoittamiseen, storyboardien tekemiseen, tiimin ja päänäyttelijöiden löytämiseen, budjettisuunnitelmien tekoon, rahoituksen ja partnerien etsintään, tuotantosuunnitelman sekä alkuvaiheen myyntisuunnitelmien tekoon ja demon ja teaserin valmistamiseen. Animaatioiden kohdalla graafinen tutkimus ja pilotti ovat hankekehittelyyn kuuluvia vaiheita.

Tukea voivat saada hankkeet, jotka täyttävät seuraavat vähimmäispituudet:

 • teatterilevitykseen suunnatun fiktion, animaation tai luovan dokumentin tulee olla vähintään 60 minuuttia pitkä
 • televisioon suunnatun draamaelokuvan tai -sarjan tulee olla vähintään 90 minuuttia pitkä
 • animaation (yksittäinen ohjelma tai sarja) tulee olla vähintään 24 minuuttia pitkä (kesto on koko sarjan kesto eli yksittäiset jaksot voivat olla vaikka vain 5 minuuttia pitkiä)
 • televisiolevitykseen suunnatun dokumentin vähimmäispituus on 50 minuuttia sekä yksittäiselle elokuvalle että sarjalle
 • edellä mainitut pituusvaatimukset ovat voimassa myös hankkeille, joiden ensisijainen levitys tapahtuu internetissä
 • jos kyseessä on Virtual Reality -hanke, sitä eivät koske muiden genrejen tapaan minuuttimääräiset pituusvaatimukset
Kaiken hankekehittelyn perusta ovat oikeudet. Hakijan täytyy osoittaa, että hänellä on oikeudet kyseiseen hankkeeseen. Se tulee osoittaa sopimuksella käsikirjoittajan tai oikeuksienhaltijan kanssa. Hakijalla täytyy olla suurin osa hankkeeseen liittyvistä oikeuksista.

Myönnettävät tuet ovat suoraa tukea. Luova Eurooppa -tuen lisäksi hankkeen kehittelybudjetissa on kuitenkin oltava myös muuta kotimaista ja mahdollisesti myös ulkomaista rahoitusta.

Paljonko tukea voi saada

Haettavaa tukisummaa ei voi itse määritellä hankkeen budjetin mukaan, vaan haettavat summat ovat seuraavat yksittäisille hankkeille:

 • 60 000 € animaatioille
 • 25 000 € dokumenteille
 • 30 000 € fiktioille, joiden tuotantobudjetti on alle 1,5 M €
 • 50 000 € fiktioille, joiden tuotantobudjetti on 1,5 M € tai enemmän

Vuoden 2018 muutokset hakuehtoihin (tällä hakukierroksella sääntöihin

ei tullut muutoksia):

 • Hakukierroksen tukiehdot sisältävä Guidelines -dokumentti on uudistunut. Se jakautuu nyt kahteen osaan, Part A ja Part B. Part A sisältää yleistä tietoa EU-tuen säännöistä ja Part B sisältää tämän hakukierroksen tarkemmat hakuehdot. Myös Guide for applicants -dokumentti on uudistunut ja pitää sisällään aiemmin erillisen FAQ:n (Frequently Asked Questions).
 • Hankekehittelyn pisteytyksessä painotukset ovat hieman muuttuneet ja nyt maksimipisteitä projektin laadusta voi saada 55 (ennen 50, tosin tähän kohtaan tuli uutena mukaan myös työryhmän pisteytys) ja levitys- ja markkinointistrategian pisteytyksessä maksimi on nyt 25, kun se oli ennen 20 pistettä.
 • Kulujen jakautuminen vaadituille osa-alueille loppuraportissa on uutta. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota!
 • Tällä hakukierroksella tulee jälleen liittää online-hakemuksen liitteiksi todisteita jo olemassa olevasta rahoituksesta ja aiemmin tuotetusta referenssityöstä.
 • Hakukelpoisuuden todistamisen suhteen tulee olla tarkkana. Sääntöihin on tullut sellainen tiukennus, että jos on laittanut hakemukseen referenssin, joka ei kelpaa, hakemus hylätään saman tien, vaikka yhtiöltä löytyisikin kelvollinen referenssityö.

  Tuen budjetti ja ohjelman jäsenmaat

  Tämän vuoden 2020 hakukierroksen budjetti yksittäisille hankkeille on noin 5,4 miljoonaa euroa, joka jakautuu tasan kahden deadlinen kesken.

  Luova Eurooppa –ohjelman Median alaohjelmaan kuuluu 35 maata: kaikki 28 EU-maata sekä Albania, Bosnia ja Herzegovina, Islanti, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Norja ja Serbia.

  Hakemusten pisteytys

  Hakemuksen arviointi, yksittäiset hankkeet:

  Maksimipistemäärä on 100 (lisäpisteiden kanssa maksimi on 105 p.) ja painotukset ovat seuraavat:

  • 0–55 pistettä: Projektin laatu ja potentiaali eurooppalaiseen levitykseen ja yleisön saavuttamiseen
  • 0–10 pistettä: Kehittelystrategian laatu
  • 0–25 pistettä: Eurooppalainen ja kansainvälinen levitys- ja markkinointistrategia
  • 0–10 pistettä: Rahoitussuunnitelman laatu ja hankkeen mahdollinen toteutettavuus

  Aiemmin hankekehittelyn hakuehdoissa oli automaattisia lisäpisteitä niin sanotuille alhaisen tuotantokapasiteetin maille sekä tuotantokapasiteetiltaan keskikokoisille maille. Nyt näistä lisäpisteistä on luovuttu eli Suomi ei saa enää 5 lisäpistettä, kuten aiemmin. Alhaisen tuotantokapasiteetin maille, joita ovat Albania, Bosnia ja Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsekin tasavalta, Viro, Kreikka, Unkari, Islanti, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia on kuitenkin oma myönnytyksensä. Kokonaisbudjetista 27% on varattu alhaisen tuotantokapasiteetin maista tuleville hakemuksille edellyttäen, että hakemus ylittää 75 pisteen rajan.

  Viisi lisäpistettä saa edelleen siitä, jos hakemus koskee hanketta, joka on suunnattu lapsille/nuorille (0-16 v.). Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että lapsille suunnatut animaatiot eivät saa lisäpisteitä. Tällä halutaan taata myös aikuisille suunnattujen animaatioiden mahdollisuus tukeen.

  ISAN tai EIDR-numero

  Hakemuksessa tulee kertoa, jos elokuvalla on jo ISAN- tai EIDR -numero (=interoperable standard identifier). Numeroa ei vaadita vielä hakemusvaiheessa, mutta jos hanke saa tukea, luokitusnumero täytyy hankkia ja se tulee ilmoittaa viimeistään loppuraportin yhteydessä.

  Näin haet tukea

  Hankekehittelytuen kuten muidenkin Luova Eurooppa –tukien hakeminen tapahtuu online-hakemuksella. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää pyydetyt liitteet.

  Ennen kuin täytät online-hakemuksen, toimi seuraavasti:

  1. soita tai tule käymään Luova Eurooppa –yhteyspisteessä Suomen elokuvasäätiössä, niin voimme keskustella hankkeestasi ja käydä läpi hakukriteerit, jotta voit olla varma, että hankkeesi on hakukelpoinen
  2. Lue hyvin Guidelines-dokumentti (Part A ja Part B), josta selviävät tuen säännöt ja hakukriteerit. Lue myös Guide for Applicants, josta saat lisäohjeita ja tarvittavat linkit. Edellä mainitut dokumentit löydät täältä: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en. Jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten!
  3. Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU- komission Funding & Tenders Portal (aiemmin nimeltään Participant Portal) –tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
  4. Aloita hakemuksen täyttäminen ja tallenna luonnos. Kirjoittamista voi jatkaa erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ!
  5. Ennenkuin lähetät hakemuksen, kannattaa käydä näyttämässä hakemusta Luova Eurooppa –yhteyspisteessä Suomen elokuvasäätiössä! Varaa tapaaminen hyvissä ajoin! Autamme mielellämme. Meillä on vuosien kokemus hakemusten lukemisesta ja näemme helposti sen heikkoudet ja vahvuudet ja mahdollisuuden menestyä kovassa kilpailussa.
  6. Lähetä hakemus ennen deadlinen umpeutumista, mielellään edellisenä päivä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA!

  Hakemusten arviointi

  Hakemus lähetetään EU-komission Luova Eurooppa-yksikköön Brysseliin, mutta tekninen käsittely tapahtuu Toimeenpanovirastossa (EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Siellä hakemukset käydään läpi ja puutteelliset hakemukset karsitaan heti alkuunsa ja esim. määräajan jälkeen saapuneet hylätään. Jokaisen hakemuksen lukee ja pisteyttää kaksi arvioitsijaa, jotka ovat alan ammattilaisia. Jos näiden kahden lukijan arviot hakemuksesta poikkeavat toisistaan, komissio voi kysyä kolmannen henkilön tai asiantuntijapaneelin mielipidettä. Parhaat pisteet saaneille hankkeille myönnetään tukea, kunnes tukisumma on käytetty.

  Tulosten julkaiseminen

  Hankekehittelyn yksittäisten hankkeiden hakemusten arviointi tapahtuu seuraavan aikataulun mukaisesti:

  1. Deadline 13.11.2019 → arviointi joulukuu 2019-huhtikuu 2020 → hakijoille tieto toukokuussa 2020 → sopimuksen allekirjoitus kesä-heinäkuussa 2020
  2. Deadline 11.5.2020 → arviointi touko-lokakuu 2020 → hakijoille tieto marraskuussa 2020 → sopimuksen allekirjoitus marras-joulukuussa 2020

  Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

  Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
  c/o Suomen elokuvasäätiö
  Kanavakatu 12
  00160 Helsinki
  Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
  puh. 09 6220 3013
  kerstin.degerman@ses.fi
  Tiedottaja Inkeri Lundgren
  puh. 09 6220 3024
  inkeri.lundgren@ses.fi
  Tavoitat meidät myös osoitteesta:
  media@ses.fi

 •