|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Hankehehittelytuki peleille (Call for proposals EACEA/24/2017)

(Support for Development of European Video Games)

Luova Eurooppa –ohjelman Median alaohjelman yksi keskeinen toiminta-alue on audiovisuaalisten projektien (elokuvat ja pelit) kehittely ja tätä tarkoitusta varten myönnettävä tuki. Tukea myönnetään projekteille, joita kehitellään eurooppalaisia ja kansainvälisiä markkinoita varten.

Luova Eurooppa –ohjelman Median alaohjelman Hankekehittelytuki peleille julkaistiin 21.12.2017 ja tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 8.3.2018 klo 12.00 Brysselin aikaa (klo 13.00 Suomen aikaa).

Tämän hakukierroksen budjetti on 3,78 miljoonaa euroa.

Tuen englanninkieliset nettisivut löytyvät osoitteesta:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2018_en

Online-hakulomakkeen saat ladattua omalle koneellesi, kun olet ensin rekisteröitynyt ja saanut oman PIC-koodin. Tässä linkki rekisteröitymiseen ja hakulomakkeeseen: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Keille tuki on tarkoitettu

Peleille suunnattua hankekehittelytukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset pelituotantoyhtiöt, jotka ovat aiemmin tuottaneet ainakin yhden (tämän hakukierroksen sääntöjen mukaisen) pelin, joka on saanut kaupallisen levityksen 1.1.2015 jälkeen. Tukea hakevan yhtiön tulee olla vähintään vuoden vanha. Pelituotantoyhtiö voi hakea tukea enintään yhdelle hankkeelle tällä hakukierroksella.

Kehittelyssä oleva peli voi olla suunnattu mille vain alustalle, mutta olennaista on, että se on suunnattu kaupalliseen levitykseen. Pelin tulee sisältää narratiivista tarinankerrontaa.

Paljonko tukea voi saada

Tällä hakukierroksella voi hakea tukea, joka on vähintään 10 000 euroa ja enintään 150 000 euroa. Tuki on suunnattu pelin kehittelyvaiheen kuluihin (pitää sisällään sekä konsepti- että projektikehittelyn). Hakija määrittelee itse hakemansa tukisumman, joka voi olla enintään 50 % pelin kehittelybudjetista.

Mihin tukea voi hakea

Tuki kohdistuu pelin kehittelyvaiheen kuluihin. Kehittelyvaiheeksi katsotaan hankkeen kaari ideasta ensimmäisen pelattavan prototyypin valmistumiseen (alpha, beta tai trial versio).

Tuen ehtona on, että peli valmistuu aikaisintaan kahdeksan kuukauden päästä hakemuksen jättämisestä.

Hakukelpoisia kehittelykuluja ovat:
- käsikirjoitus ja storyboard
- sisällön luominen
- visuaalisen ilmeen (hahmot, taustat...) suunnittelu ja äänet
- demon tai pelattavan prototyypin toteuttaminen, jolla tähdätään sopimukseen jakelijan kanssa
- oikeuksien hankkiminen
- business planin ja rahoitussuunnitelman valmistelu
- alustavan tuotantobudjetin valmistelu
- yhteistyökumppanien, rahoittajien ja yhteistuottajien etsiminen
- tuotantoaikataulun valmistelu
- alustavan markkinointi- ja myyntityön tekeminen (kohdennettuna oikeille markkinoille ja ostajiin, esittäytyminen festivaaleilla ja marketeissa jne.)

Tuettavan pelin tulee sisältää narratiivista tarinankerrontaa. Olennaista on myös pelin kaupallinen potentiaali Euroopassa.

Kaiken hankekehittelyn perusta ovat oikeudet. Hakijan täytyy osoittaa, että hänellä on oikeudet kyseiseen hankkeeseen. Se tulee osoittaa sopimuksella käsikirjoittajan tai oikeuksienhaltijan kanssa. Hakijalla täytyy olla suurin osa hankkeeseen liittyvistä oikeuksista.

Myönnettävät tuet ovat suoraa tukea ja Luova Eurooppa -ohjelman rahoitusosuus voi olla enintään 50 % projektin kehittelybudjetista.

Säännöissä uutta tällä hakukierroksella:

- kehittelykulut ovat kelvollisia vasta Brysselin EACEA Agencyn kanssa tehtävän tukisopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen. Jos tuensaaja kuitenkin pystyy esittämään hyvät perustelut, kulut voidaan katsoa kelvollisiksi hakemuksen lähettämispäivästä lähtien.

- Oikeuksiin liittyvät kulut olivat vielä viime hakukierroksella kelvollisia alkaen jopa 12 kuukautta ennen hakemuksen lähettämistä. Nyt oikeuksiin liittyvät kulut eivät ole kelvollisia takautuvasti: vain ne kulut hyväksytään, jotka maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen (tai hakemuksen lähettämisen jälkeen maksetut kulut, katso edellinen kohta).

Hankkeiden pisteytys

Maksimipistemäärä on 100 (lapsille suunnatuilla peleillä 105) ja painotukset ovat seuraavat:

0-20 pistettä: Sisällön laatu ja toimet laadun parantamiseksi: sisällön laatu, hankkeen tarinankerronnallisuus ja konseptin omaperäisyys muihin peleihin verrattuna
0-20 pistettä: Innovatiivisuus: yhtiön kyky olla uutta luova hankkeen sisällön ja sen toteutuksen suhteen
0-20 pistettä: Merkityksellisyys ja eurooppalainen lisäarvo: kehittelystrategian laatu ja potentiaali eurooppalaiseen ja kansainväliseen levitykseen
0-20 pistettä: Valmiin pelin levitys: levitys- ja markkinointistrategian laatu ja sopivuus kohderyhmälle
0-10 pistettä: Projektin työryhmän laatu: luovan työryhmän kokemus, potentiaali ja soveltuvuus
0-10 pistettä: Vaikutus ja kestävyys: hankkeen mahdollinen toteutettavuus

Näiden kriteerien lisäksi jaetaan lisäpisteitä seuraavasti:
- nuorelle yleisölle (0-12 v.) suunnatut pelit saavat 5 lisäpistettä

Näin haet tukea

Hankekehittelytuen kuten muidenkin Luova Eurooppa -tukien hakeminen tapahtuu online-hakemuksella. Hakemuslomake on e-lomake, johon liitetään pyydetyt liitteet. Osa liitteistä toimitetaan Brysseliin vain ja vasta silloin, jos peli saa tukea.

Ennen kuin täytät online- hakemuksen, toimi seuraavasti:

1) soita tai tule käymään Luova Eurooppa -yhteyspisteessä Suomen elokuvasäätiössä, niin voimme keskustella hankkeestasi ja käydä läpi hakukriteerit, jotta voit olla varma, että hankkeesi on hakukelpoinen

2) lue huolella EACEA Agencyn sivuilla olevat ohjedokumentit: 1) Guidelines, 2) How to apply, 3)FAQ, 4) eForm user guide, 5) eForm operational user guide - jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten!

3) Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU- komission Participant Portal -tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

4) Aloita hakemuksen täyttäminen ja tallenna luonnos. Kirjoittamista voi jatkaa erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ!

5) Ennenkuin lähetät hakemuksen, kannattaa käydä näyttämässä hakemusta Luova Eurooppa -yhteyspisteessä Suomen elokuvasäätiössä! Varaa tapaaminen hyvissä ajoin! Autamme mielellämme. Meillä on kokemusta hakemusten lukemisesta ja kykyä arvioida hakemuksesi heikkoudet ja vahvuudet ja mahdollisuudet menestyä kovassa kilpailussa.

6) Lähetä hakemus ennen hakuajan umpeutumista, mielellään edellisenä päivä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA!

Hakemusten arviointi

Hakemus lähetetään EU-komission Luova Eurooppa -yksikköön Brysseliin, mutta tekninen käsittely tapahtuu Toimeenpanovirastossa (EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Siellä hakemukset käydään läpi ja puutteelliset hakemukset karsitaan heti alkuunsa ja esim. määräajan jälkeen saapuneet hylätään.

Jokaisen hakemuksen lukee ja pisteyttää kaksi arvioitsijaa, jotka ovat alan ammattilaisia. Jos näiden kahden lukijan arviot hakemuksesta poikkeavat toisistaan, komissio voi kysyä kolmannen henkilön tai asiantuntijapaneelin mielipidettä. Parhaat pisteet saaneille hankkeille myönnetään tukea, kunnes tukisumma on käytetty.

Tulosten julkaiseminen

Hakemusten arviointi tapahtuu seuraavan aikataulun mukaisesti: Deadline 8.3.2018 --> arviointi maalis-heinäkuu 2018 --> hakijoille tieto elokuussa 2018 --> sopimuksen allekirjoitus syys-lokakuussa 2018

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi