|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Promotion of European Works Online

(Call EACEA 23/2019)

Kreativa Europa vill främja marknadsföring och distribution av audiovisuella verk på plattformar utöver biografen och stötta uppkomsten av nya affärs- och distributionsmodeller.

Detta gör man genom att stödja onlinetjänster med hög andel europeiskt innehåll, främja samarbete mellan europeiska VOD-tjänster och genom att stödja innovativa lanseringskampanjer av europeisk film.

Stödet till onlinetjänster är uppdelat i tre stödlinjer:
1. Stöd till VOD-tjänster (2,5 milj. euro): Leverantörer av VOD-tjänster kan söka stöd för marknadsföring och synliggörande av europeiska verk.
2. Stöd till gränsöverskridande samarbete mellan VOD-tjänster (2,5 milj. euro)
3. Stöd till innovativa strategier för distribution och marknadsföring av europeiska verk (5,1 milj. euro)

Deadline för ansökan är 7.4.2020 kl 17 CET. Projektet skall starta mellan 1.10.2020 och 1.1.2021. Projektets längd är max. 12 månader, och kostnaderna är giltiga för en period på 12 månader.

Mera information finns här: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en