|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Promotion of European Works Online

(Call for proposals EACEA 30/2018)

Kreativa Europa vill främja marknadsföring och distribution av audiovisuella verk på plattformar utöver biografen och stötta uppkomsten av nya affärs- och distributionsmodeller.

Detta gör man genom att stödja onlinetjänster med hög andel europeiskt innehåll, skapandet av europeiska paket av filmer för leverans till onlinetjänster och innovativa lanseringskampanjer av europeisk film.

Stödet till onlinetjänster är uppdelat i tre stödlinjer:

1. Stöd till VOD-tjänster (4 milj. euro): Leverantörer av VOD-tjänster kan söka stöd för marknadsföring och synliggörande av europeiska verk.

2. Stöd till skapande av onlineförberedda (onlineready) filmpaket (2,06 milj. euro): Man kan söka stöd för att sätta samman och leverera paket av europeiska filmer till VOD-tjänster.

3. Stöd till innovativa strategier för distribution och marknadsföring av europeiska verk (4,1 milj. euro)

Detta stöd skall uppmuntra till nya affärsmodeller, publikutvecklingsstrategier och marknadsföringsstrategier för europeiska filmer. Transparens är en nyckelfaktor och stödmottagare ska sträva efter att dela med sig av sina erfarenheter till branschen.
Deadline för ansökan är 5.4.2019 kl. 12 CET. Projektet skall starta mellan 1.9.2019 och 1.1.2020. Projektets längd är max. 12 månader, och kostnaderna är giltiga för en period på 12 månader.

Mera information finns här: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-302018_en