|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Sales Agents –tuki (EACEA/01/2017)

(Support to the International Sales Agents of European Cinematographic Films / The ”Sales Agents Scheme”)

Tuki myyntiagenteille julkaistiin 20.3.2017 ja tällä hakukierroksella on yksi hakuaika, joka on 16.6.2017 klo 12.00 (CET).

EU-komission sivuilta löydät tuen englanninkieliset hakuohjeet ja hakulomakkeen:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en

Tuen budjetti vuoden 2017 hakukierroksella on noin 2,6 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu


Hakijoiden on oltava eurooppalaisia yrityksiä, jotka toimivat tuottajien välittäjinä, jotka ovat erikoistuneet elokuvan kaupalliseen hyödyntämiseen markkinoilla ja lisensoimalla sitä ulkomaiden jakelijoille tai muille ulkomaiden ostajille ja joiden toiminta edistää osaltaan edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamista.

Hakijoiden on oltava sijoittuneita Median alaohjelmaan osallistuvaan maahan ja tällaisen maan kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

Tukea voivat hakea myyntiagentit, jotka vuosina 2012-2016 ovat toimineet agenttina vähintään kahdeksalle eurooppalaiselle elokuvalle, joista vähintään yksi on tuotettu jossakin muussa kuin myyntiagentin kotimaassa.

Myyntiagentilla on oltava oikeudet elokuvien myyntiin vähintään 10 Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa. Lisäksi myyntiagentin tulee olla myynyt vähintään kolmen elokuvan esitysoikeudet vähintään kolmeen eri maahan, jotka kuuluvat Luova Eurooppa -ohjelmaan.

Paljonko tukea voi saada


Jos myyntiagentti täyttää edellä mainitut vaatimukset, se voi saada 20 000 euron tukisumman.
Tukisumma voi lisäksi olla suurempi kuin 20 000 euroa. Tämä lisätuen summa lasketaan Median alaohjelman Automaattisen levitystuen perusteella ja tukea kertyy 20 % suurista maista tuleville elokuville (Saksa, Ranska, Espanja, Italia ja Iso-Britannia) ja 30 % muista Euroopan maista tuleville elokuville. Tukisumma voi olla enintään 60 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Lue tarkemmin hakuohjeista (Guidelines).

Mihin tuki kohdistuu


Myyntiagenteille tarkoitettu tukijärjestelmä jakautuu kahteen vaiheeseen:

1. Potentiaalisen rahaston luominen (the generation of a potential fund): sen laskeminen perustuu yrityksen kansainväliseen myyntiin Euroopan markkinoilla vuosina 2012-2016

2. Kunkin yrityksen luoman potentiaalisen rahaston uudelleeninvestoiminen:
Moduuli 1: uusien muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien kansainvälisistä myyntioikeuksista maksettavat vähimmäisvakuudet (minimum guarantees) ja ennakot
Moduuli 2: uusien muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien myynninedistäminen, markkinointi ja mainonta
Hankkeiden enimmäiskesto on 18 kuukautta alkaen kansainvälisen myyntisopimuksen allekirjoittamisesta.

Tämän hakukierroksen mukaisesti luodun potentiaalisen rahaston uudelleeninvestointitoimissa on noudatettava seuraavia määräaikoja:
- tuottajan kanssa tehty kansainvälinen myyntisopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 1.10.2017
- uudelleeninvestointia koskevat hakemukset on toimitettava Brysseliin kolmen kuukauden kuluessa tuottajan kanssa tehdyn kansainvälisen myyntisopimuksen allekirjoittamisesta ja viimeistään 3.10.2018

Elokuvien päätuottajien on oltava sijoittautuneita Median alaohjelmaan osallistuviin maihin ja näistä maista peräisin olevien ammattilaisten on täytynyt osallistua merkittävällä tavalla elokuvan tekoon.

Näin haet tukea


Sales agents -tukea haetaan online-lomakkeella, jonka pääset lataamaan seuraavan sivun kautta:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en

Ennen kuin täytät online-hakemuksen, toimi seuraavasti:

1) mene sivulle: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en ja lue siellä olevat ohjeet: Guidelines 2017 ja Guide for applicants - jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten!

2) Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU- komission Participant Portal -tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

3) lataa hakemuslomake omalle koneellesi ja aloita hakemuksen täyttäminen. Lomaketta voi täyttää erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ!

4) Kun olet täyttänyt lomakkeesta kaikki kohdat ja ladannut lomakkeeseen pyydettävät liitteet, paina VALIDATE. Tarkista vielä, että mitään ei puutu ja lähetä hakemus painamalla lomakkeen lopusta kohtaa SUBMIT. Lähetä hakemus ennen hakuajan umpeutumista (16.6.2017 klo 12.00 CET), mielellään edellisenä päivänä, jotta vältät viime hetken ruuhkan. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA! Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat sähköpostiisi vahvistuksen, että hakemus on tullut perille.

Tulosten julkaiseminen


Vaihe 1: deadline 16.6.2017 --> hakemusten arviointi kestää 7 kuukautta --> tieto hakijoille tammikuussa 2018
Vaihe 2: uudelleeninvestointi: hakemukset tulee lähettää Brysseliin viimeistään 3.10.2018. Hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat. Jos myönnettyä tukea ei uudelleeninvestoida edellä mainittuun päivään mennessä, tuki jää saamatta.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi