|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till säljagenter

(Support to Sales Agents, Call for proposals EACEA/01/2018)

Säljagenter kan ansöka om ett speciellt stöd för att täcka utgifter för minimigarantier och marknadsföringskostnader. För att kvalificera sig för stödet krävs tidigare försäljning av europeisk film. Stödet kan sökas av europeiska säljagenter som under åren 2013-2017 har fungerat som agenter för minst åtta europeiska filmer. Minst en av filmerna skall ha producerats i ett annat land än säljagentens hemland.

Säljagenten skall ha rättigheterna till att sälja filmen till minst 10 länder som är medlemmar i Kreativa Europa. Dessutom skall säljagenten ha sålt minst tre filmer till minst tre olika länder, som också de skall vara med i Kreativa Europa. Om säljagenten uppfyller dessa krav, kan företaget erhålla ett stöd på minst 20 000 euro. Tilläggsstödet räkas ut på basen av Medias Automatstöd.

Stödet till säljagenten skall investeras i:

film finansiering: minimum guarantee-summor till nya europeiska, ej inhemska filmer
marknadsföringskampanjer för nya europeiska, ej-inhemska filmer

Nytt! Reglerna har förändrats i och med den nya utlysningen. I fortsättningen är kostnaderna giltiga från och med att avtalet med kommissionen har undertecknats, om inte produktionsbolaget/distributören/säljagenten skilt motiverar varför kostnaderna skall vara giltiga från det datum ansökan har sänts iväg.

Stödet (Call for proposals EACEA/01/2018) har en deadline, 15.1.2019 klockan 12 Bryssel tid. (Obs! ändrad deadline, från 6.11.2018).

Stödet har en budget på 2,6 miljoner euro.

Tilläggsinformation om stödet, guidelines och blanketter finns på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2018_en