|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Television Programming


(Support for Television Programming of Audiovisual European Work)
(Call for proposals EACEA/25/2018)

TV Programming -stödet söks av produktionsbolaget till produktionskostnader för drama, kreativ dokumentär eller animation. Ansökan senast vid produktionsstart (principal photography). För att vara godkänd för stöd krävs att minst tre tv-kanaler från tre olika MEDIA-anslutna länder är inblandade i projektet, som ska vara ämnat i första hand för tv-distribution. VOD- och SVOD -platforms räknas som tv-kanaler.

Stödets budget för 2018 är 13,5 miljoner euro. Stödet är 20 % av produktionsbudgeten eller max 300 000 euro för dokumentärer, och 12,5 % av produktionsbudgeten eller max. 500 000 för animation och drama. Dramaserier på minst 6 delar och med en budget på minst 10 miljoner euro kan erhålla ett stöd på 1 miljon euro.

Enligt genre krävs en längd på:
minst 90 minuter för drama/fiktion (one-off eller serie)
minst 24 minuter för animation (one-off eller serie)
minst 50 minuter för dokumentär (one-off eller serie)

Bolaget skall ha säkrat minst 50 % av finansieringen. TV Programming -stödets (Call for proposals EACEA/25/2018) deadlines är 18.12.2018 kl 12.00 CET och 28.5.2019 kl 12.00 CET.

Poängsättningen av ansökningen förändrades i utlysningen för 2018 för att ge ett jämnare utgångsläge för stora, mellan, och små medlemsländer. I den nya utlysningen för 2019 finns åter smärre förändringar. Projektets kvalitet och kvaliteten på distributions- och marknadsföringsstrategier väger tyngre än förr.

Obs! I ansökningen bör det framkomma, om filmen redan har en id-nummer (ISAN eller EIDR). Om projektet erhåller stöd, bör id-nummern (=interoperable standard identifier) meddelas senast i samband med slutrapporten av stödet.

Obs!! Man gör ansökningen helt och hållet elektroniskt, och lägger med alla LOCar och andra bilagor i online-ansökningen. Man kan alltså inte längre komplettera ansökningen två veckor efter deadline!

Obs!!! Utlysningens Guidelines har helt förnyats. Den är nu uppdelad i två delar, Part A och Part B. Del A innehåller allmän information om EU-stödets regler och del B innehåller de specifika reglerna för den här utlysningen. Läs även Guide for Applicants, dokumentet FAQ och eForm user guide.

Du hittar guidelines och tilläggsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2019_en/